Comunitate

Continuă înscrierile la Bac 2023, sesiunea din toamnă

Magdalena Șerban

Cei care au picat examenul matu­rității, sesiunea din vară, dar şi alţii care nu s-au prezentat sau nu au putut să susţină Bacalaureatul în prima sesiune, se pot înscrie la cea din toamnă.

Trebuie știut
Sunt eligibili absolvenții claselor a XII-a care nu au luat Bac-ul în sesiunea de vară sau în sesiunile precedente ori cei care nu au intrat în Bac, din cauza corigențelor. În schimb, nu pot da Bac-ul cei care au fost eliminaţi din examen la o sesiune anterioară şi încă se află sub incidenţa suspendării. Înscrierile se fac până în 24 iulie 2023, iar în inter­valul 7 – 11 august are loc echivalarea competențelor de comunicare în limba română și într-o limbă străină, precum și a competențelor digitale. În 16 au­gust va fi proba scrisă la Limba și lite­ra­tura română, în 17 august se des­fă­șoară proba obligatorie a profilului (scrisă), în 18 august e proba la alegere a profilului și specializării (scrisă), în 21 august e cea la Limba și literatura maternă (scrisă), în 25 august se vor afișa rezultatele la probele scrise (până la ora 12:00) și se vor putea depune contestațiile în intervalul orar 12:00 – 18:00. Apoi, între 26 și 28 august se vor soluționa contestațiile, iar în 29 august va fi afișarea rezultatelor finale. Impor­tant: probele de competente se vor echivala cu cu mediile din liceu la Lim­ba română, limbi străine și Tehnologia Informației. Reamintim că dosarul pre­zentat pentru înscrierea la Bacalaureat 2023, sesiunea din toamnă, trebuie să cuprindă două poze, copie certificat de naştere, copie carte de identitate, foaie matricolă, cerere tip (se completează la secretariatul liceului absolvit), ade­ve­rinţă recunoaştere probe (pentru can­di­daţii care şi-au mai încercat no­rocul şi în seriile anterioare) şi cerere către inspectoratul şcolar (pentru candidaţii din alte judeţe). „Cu toții știm că emo­țiile dinaintea unui examen sunt co­ple­șitoare. Tocmai de aceea, un mesaj de încurajare este întotdeauna un imbold pentru a alege calea către reușită. Le urez succes și să aibă răs­punsul corect la toate întrebările, adu­nându-și toate cunoștințele dobândite și exprimând cu determinare ceea ce au învățat”, a transmis inspectorul şcolar general al judeţului Hunedoara, prof. dr. Maria Ştefănie (foto). De adău­gat că la se­siunea din toamnă a Ba­ca­laureatului de anul trecut, la nivelul județului s-au înscris 779 de elevi, din care s-au pre­zentat 542 și au promovat 182.