ActualitatePolitica si administratie

Conferință regională cu tema achizițiile publice

Consiliul Județean Hunedoara a fost, ieri, gazda Conferinței regionale cu tema achi­zițiile publice centralizate la nivel local, or­ga­nizată de ANAP (Agenția Națională pen­tru Achiziții Publice).
Evenimentul a beneficiat de prezența președintelui ANAP, Iuliana Feclistov, și a unei echipe de experți în achiziții publice. Din partea Consiliului Județean Hunedoara, a fost prezent administratorul public Costel Avram, care a transmis celor prezenți me­sajul de bun-venit la lucrările conferinței. Re­prezentanții ANAP au motivat că ale­gerea județului Hunedoara pentru acest eve­ni­ment de interes în rândul experților în achi­zi­ții publice se datorează capacității adminis­tra­tive ridicate întâlnite aici și bu­nelor prac­tici în domeniu. „Mă bucură faptul că am fost gazdele acestei întâlniri atât de benefice, la care au participat reprezentanți din toate UAT-urile și ins­ti­tuțiile subor­do­nate ale Consiliului Județean Hunedoara. În cadrul acestei întâlniri, cei prezenți au avut ocazia să afle informații punctuale despre noile pre­vederi legislative din sistemul achi­zi­țiilor pu­blice”, a declarat Costel Avram, ad­minis­tra­torul public al județului Hunedoara.
Scopul conferinței a fost acela de creștere a gradului de conștientizare în rândul au­to­rităților contractante cu privire la beneficiile achizițiilor publice centralizate la nivel local, în cadrul proiectului SIPOCA 624 „Sprijin pentru implementarea SNAP prin consoli­da­rea capacității administrative a ANAP și a autorităților locale contractante”.
Discuțiile s-au axat pe necesitatea în­ființării și funcționarii Unităților de achiziții pu­blice centralizate, care au ca principal be­ne­ficiu realizarea economiilor la buget și utili­zarea mai eficientă a fondurilor. (A.Năstase)