Comunicat de presă. „Problema asigurării agentului termic în locuinţele şi instituţiile publice din municipiul Deva nu a fost generată de Consiliul Judeţean Hunedoara”

Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a transmis miercuri, 17 martie 2021, un comunicat de presă politic prin care prefectul judeţului for­mu­lează solicitări publice la adresa conducerii Con­siliului Judeţean Hunedoara în legătură cu o decizie privind preluarea în proprietate şi administrare a Termocentralei Mintia. În acest context, Biroul de presă al instituţiei noastre este abilitat să transmită următorul punct de vedere:
Prin adresele nr. 878/21.01.2019, nr. 21.220/ 06.12.2019, nr. 3.066/21.02.2020, nr. 14.713/ 21.09.2020 şi nr. 2.759/18.02.2021, trans­mise Mi­nisterului Energiei şi Complexului Ener­getic Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara şi-a ex­primat intenţia şi disponibilitatea de a prelua în pro­prietate şi administrare Termocentrala Mintia. Acest fapt este de notorietate, iar demersurile a­d­minis­traţiei judeţene au fost consecvente de-a lungul ultimilor doi ani.
În cadrul întâlnirii cu ministrul energiei, care a avut loc la Bucureşti marţi, 23 februarie 2021, pre­şedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Laurenţiu Nistor, a prezentat condiţiile în care ad­mi­nis­traţia judeţeană este dispusă să preia în pro­prie­tate şi administrare Termocentrala Mintia. Facem precizarea că nici până azi, 17 martie 2021, Con­siliul Judeţean Hunedoara nu a primit un răspuns ferm din partea Ministerului Energiei cu privire la accep­tarea tuturor condiţiilor în care instituţia noastră este dispusă să preia acest obiectiv.
De asemenea, nici până astăzi nu au fost pu­blicate normele pentru aplicarea Ordonanţei de Ur­genţă a Guvernului nr. 60/2019 care permite din punct de vedere legislativ preluarea fără datorii a Ter­mocentralei Mintia, fapt care pune Consiliul Ju­deţean Hunedoara în imposibilitatea de a continua demersul început în ianuarie 2019.
Problema asigurării agentului termic în locuinţele şi instituţiile publice din municipiul Deva nu a fost ge­nerată de Consiliul Judeţean Hunedoara, ci de incompetenţa şi neputinţa persoanelor din condu­ce­rea Complexului Energetic Hunedoara, fapt recu­nos­cut, în sfârşit, şi de primarul liberal al muni­cipiului Deva, domnul Florin Oancea. Este vorba, domnule prefect, despre colegii dumneavoastră de partid.
Domnul prefect mai spune că susţine demersurile primarului Florin Oancea în scopul revenirii la starea de normalitate în municipiul Deva. Îi solicităm res­pectuos să informeze întreaga populaţie a mu­ni­cipiului Deva şi a judeţului Hunedoara, la ce de­mersuri se referă.
În acelaşi comunicat de presă, prefectul judeţului spune că „orice întârziere în luarea acestei hotărâri nu face decât să creeze şi mai multe probleme, atât locuitorilor care ar trebui să beneficieze de apă caldă şi căldură, cât şi funcţionării Complexului Energetic Hunedoara.” Domnule prefect, suntem de acord cu dumneavoastră, dar aceste aprecieri tre­buie comunicate colegului dumneavoastră de par­tid, domnul ministru Virgil Popescu, cel în pixul căruia stă decizia transferului Termocentralei Mintia către Consiliul Judeţean Hunedoara. Aţi greşit des­tinatarul.
În final, îi recomandăm domnului prefect să se de­taşeze de discursul demagogic al partidului din care face parte şi să-şi ia în serios rolul de reprezentant al Guvernului în teritoriu. În acest sens, îl invităm să facă demersurile necesare pe lângă Ministerul Energiei, chiar dacă domnul Ludovic Orban este de altă părere, pentru a salva împreună Termocentrala Mintia.

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Hunedoara

NOTA REDACŢIEI
Pentru o mai exactă informare a cititorilor, pre­zentăm şi comunicatul Prefecturii Hunedoara, la care se face referire în comunicatul de presă de mai sus.
„Referitor la situaţia determinată de lipsa fur­nizării agentului termic pentru locuinţele şi ins­ti­tuţiile publice din municipiul Deva, prefectul jude­ţului Hunedoara, Călin Petru Marian, transmite că este alături de familiile afectate de lipsa căldurii şi a apei calde.
Instituţia Prefectului-Judeţul Hunedoara va face toa­te demersurile posibile pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp a agentului termic de la ter­mo­centrala Mintia.
<<În calitate de prefect al judeţului Hunedoara sunt de acord ca toţi cei care, prin deciziile lor au pro­dus disfuncţionalităţi în alimentarea cu energie termică a oraşului Deva, să-şi asume situaţia cre­ată. Susţin orice demers al primarului Florin Ni­coale Oancea, care va duce la revenirea stării de nor­ma­li­tate în municipiul Deva>>, declară Călin Petru Marian.
Mai mult, prefectul judeţului solicită preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara să ia cât mai curând o decizie privind preluarea termocentralei Mintia, considerând că orice întârziere în luarea acestei hotărâri nu face decât să creeze şi mai multe probleme, atât locuitorilor care ar trebui să be­neficieze de apă caldă şi căldură, cât şi func­ţionării Complexului Energetic Hunedoara”. (Biroul de presă)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare