Politica si administratie

COMUNICAT DE PRESĂ. Ieșirea din anonimat, intrarea în ridicol

Am luat act cu multă nedumerire de intenția reprezentantului unui ONG de a iniția un demers de demitere a preșe­dintelui Consiliului Județean Hunedoara, prin referendum. Inițiativa este cu atât mai ciudată cu cât temeiul la care se raportează este lipsit de responsabilitate socială.
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, și-a exprimat în repetate rânduri poziția favorabilă, firească, față de continuarea activității extensiei de la Călan a Unității de Primiri Urgențe – SMURD a Spita­lului Județean de Urgență Deva. Deloc lipsit de relevanță publică, acest subiect este analizat temeinic, cu respon­sa­bilitate, la nivelul administrației jude­țene și al conducerii SJU Deva, întrucât lipsa medicilor specializați în medicina de urgență este o problemă care afec­tează întreaga țară.
În lipsa personalului medical spe­cia­lizat, extensia Călan a UPU-SMURD SJU Deva nu poate funcționa în scopul în­de­plinirii funcțiilor reglementate pentru tratarea pacienților. De aceea, se fac noi demersuri pentru angajarea de medici de urgență care să asigure funcționarea UPU-SMURD a SJU Deva și a extensiilor de la Călan și Ilia.
Asistăm, în mod absolut regretabil, la o acțiune populistă ai cărei inițiatori pro­fită în mod fundamental de nemul­țu­mi­rea creată în rândul populației în raport cu situația expusă mai sus. Promovarea unui discurs agresiv, bazat pe ură și intoleranță, lipsit de conținut, doar pen­tru a obține un abur de notorietate, ara­tă că practicile unora insultă însăși in­te­ligența locuitorilor județului Hunedoara.
Este greu, aproape imposibil de închipuit, că un personaj care susține că se pricepe la toate, de la teologie și să­nă­tate, la management medical, dan­suri exotice (după cum se poate cons­tata în mediul online) și traduceri ling­vistice, care în urmă cu două luni se lupta pentru drepturile urșilor, iar acum câteva zile făcea angajări pentru o firmă de taxi, este cel care poate salva în mod mesianic sistemul medical românesc. Cu atât mai puțin prin demersuri po­puliste, de o logică clădită pe un fun­dament irațional.
Preocuparea președintelui Laurențiu Nistor pentru domeniul sănătății este de notorietate. Dar, pentru domnul Mornea, voi relua aici, succint, câteva dintre ele: proiectul de reparații capitale a SJU Deva, construcția unei noi secții de Pediatrie, cumpărarea unui aparat RMN, proiecte europene de extindere a UPU SMURD și de modernizare și do­tare a secției de Radiologie și Imagistică Medicală, proiect de reparații capitale și dotare la secția de recuperare Baia Sărată, investiții în Cardiologia Inter­ven­țională și Cateterism Cardiac, construc­ția secției Spitalizare de Zi. Prin PNRR vor fi realizate noi investiții: reabilitarea sec­ției de Pneumologie, Centrul de Stomatologie – Urgențe, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Ambulatoriul SJU Deva, Laboratorul de recuperare. Urmează: Centru de Radioterapie și secție Oncologie în spațiu nou, extin­de­re spațiu UPU SMURD. La acestea se adaugă investițiile făcute la cele două sanatorii din subordine, proiectul de re­pa­rații capitale al Sanatoriului de la Geoagiu fiind un proiect extrem de ambițios.
Domnul Mornea însă, ignoră aceste aspecte și merge pe drumul său, lăsând în urmă dâre care îi definesc activitatea incoerentă, dâre care abundă în con­sec­vența tristă cu care lovește, zi de zi, în cei care își fac datoria față de pacienți. Această atitudine regretabilă nu face decât să afecteze sistemul medical, medicii, asistenții, toți cei care trudesc zi de zi pentru a ne trata pe noi și apropiații noștri. Sunteți invitat la sediul Con­si­liu­lui Județean Hunedoara dacă aveți so­luții LEGALE!
Domnule Mornea, președintele Laurențiu Nistor are un singur aliat: locuitorii județului Hunedoara și nu se teme de petardele lansate de oameni ca dumneavoastră. Dimpotrivă, este mai pregătit și mai motivat ca niciodată să arate hunedorenilor, chiar și dum­nea­voastră care sunteți gorjean, că echipa PSD de la Consiliul Județean Hunedoara condusă de domnia sa este unită, eficientă și că își va onora toate promisiunile. Chiar mai mult decât atât!

Bogdan Hăulică,
Purtător de cuvânt al Președintelui CJ Hunedoara