Politica si administratie

COMUNICAT DE PRESĂ

După mai multe luni de dezbateri pe proiectele legilor educației și după săptămâni de deliberări în Comisia pentru Învățământ, au fost supuse la vot cele două inițiative legislative care își propun să îmbunătățească sistemul de învățământ din România.

 

Îi felicit pe colegii parlamentari, pe cei din staff-ul comisiei și pe cei care au lucrat pentru a îmbunătăți varianta trimisă de Guvern. În ultimele trei luni, alături de colegii din grupul PSD, am organizat dezbateri în țară pentru a primi feedback de la elevi, studenți, părinți, cadre didactice, oameni de afaceri, autorități locale, reprezentanți ai ONG-urilor și ai cultelor. Am ajuns în toate regiunile țării și am primit peste 1000 de propuneri de amendamente pentru modificarea celor două legi. Ca în orice democrație funcțională, există viziuni diferite, motiv pentru care nu toate modificările propuse de PSD au trecut de votul comisiei de specialitate, fapt ce demonstrează că deliberările au fost libere și nu au existat linii impuse de conducerea coaliției, așa cum s-a speculat în presă. Proiectul va merge mai departe la Senat, care este cameră decizională, cu speranța că noul cadru legislativ va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului educațional românesc. PSD a susținut amendamente care să vină în sprijinul comunității școlare, pornind de la feedback-ul primit în ultimele luni. Dintre toate amendamentele susținute și care au trecut de Comisia pentru Învățământ, le menționez pe următoarele:

 

1.România are nevoie de forță de muncă specializată, iar învățământul dual este singura modalitate prin care putem să pregătim tinerii pentru meseriile cerute de piața muncii. La propunerea PSD, s-a decis stimularea și atragerea operatorilor economici prin:

 • posibilitatea angajării elevilor cu jumătate de normă la împlinirea vârstei de 16 ani și oferirea de reduceri de taxe pe perioada în care elevii urmează cursurile la școală;
 • oferirea de burse din partea statului și din partea operatorilor economici, dacă aceștia decid astfel.

 

 1. Sănătatea și siguranța elevilor este prioritară pentru Partidul Social Democrat. Cabinete medicale și cabinete stomatologice vor fi înființate în fiecare unitate de învățământ preuniversitar din țară, până în 2027 pentru învățământul special și până în 2030 pentru învățământul de masă.

De asemenea, medicii care termină masteratul didactic vor putea să predea la clase:

 • educație pentru sănătate;
 • nutriție și alimentație sănătoasă – din păcate, suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană la rata obezității infantile;
 • noțiuni de igienă;
 • prevenția consumului de droguri și alte substanțe nocive;
 • precum și educație sexuală la clasele mari cu acordul părinților. Lipsa orelor de educație sexuală ne-a plasat în vârful listei mamelor minore la nivelul UE.

 

 1. Siguranța în școli a cadrelor didactice și a elevilor este esențială pentru desfășurarea actului educațional. În proiectele legislative au fost introduse prevederi, precum:
 • monitorizarea cu camere video în sălile de clasă, cu acordul părinților;
 • sancțiuni graduale pentru cadrele didactice care comit abateri disciplinare, pornind de la avertisment scris, la reducerea salariului, și până la desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
 • sancțiuni graduale pentru elevii care comit abateri disciplinare, pornind de la mustrare scrisă pentru elevi, la diminuarea burselor și până la exmatriculare;
 • dar și măsuri de securitate în caz de incendiu, risc seismic sau accidente.

 

 1. PSD a propus includerea în planurile-cadru a unor teme care pot asigura starea de bine a elevilor, precum noțiuni pentru acordarea primului ajutor, pentru a preveni cazuri precum tragedia de la Cluj. De altfel, au fost incluse și noțiuni care pot să fie de folos tinerilor, precum educația juridică, educația pentru sănătate, educația financiară și antreprenorială, dar și educația parentală, pentru părinți. Astfel, medicii, economiștii, antreprenorii, juriștii și alți specialiști vor putea preda în școli dacă termină masteratul didactic.

 

 1. Abandonul școlar va fi combătut prin:
 2. Extinderea programului de rechizite școlare pentru elevii care provin din medii dezavantajate, grupuri vulnerabile sau pentru mamele și părinții minori.
 3. Generalizarea Programului Național „Masă Sănătoasă” la nivelul întregii țări până la începutul anului școlar 2029-2030;
 4. Asigurarea gratuității transportului pentru elevi, astfel încât copiii să nu mai trebuiască să parcurgă zeci de kilometri pe jos până la școală;
 5. Ore online pentru copiii și tinerii care suferă din cauza unor boli și nu pot ajunge la școală, prin programul „Școala din Spitale”.
 6. Reglementarea învățământului din penitenciare și centre de reeducare, pentru ca tinerii și adulții care sunt privați de libertate să poată să își continue parcursul educațional. Ei vor beneficia și de programe de inserție sau reinserție pe piața muncii, printr-o strategie făcută de Ministerului Educației în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Justiției și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
 7. Oferirea de burse sociale de 300 de lei pe lună pentru elevii proveniți din medii dezavantajate, grupuri vulnerabile, respectiv elevilor în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”.
 8. Burse lunare în valoare de 700 de lei pentru mamele minore cu condiția frecventării orelor de curs pe perioada anului școlar. Pentru această categorie de elevi s-au inclus și alte prevederi, precum un program de studiu adecvat, programe de învățare remedială, programe de tipul „Școala după școală” și „A doua șansă”, consiliere școlară și administrativă, rechizite și haine.

 

 1. Religia este unul dintre pilonii de bază ai națiunii române, iar Partidul Social Democrat și-a asumat și susținut amendamentele înaintate de cele 13 din 18 culte religioase recunoscute. S-au adoptat mai multe amendamente, printre care și cel care include disciplina Religie ca materie opțională la examenul de bacalaureat pentru elevii de la profilul uman, astfel încât aceștia să își poată valorifica competențele dobândite la această materie.

 

 1. PSD recunoaște și cinstește munca dascălilor și a întregului personal din învățământ. Ei vor putea să lucreze și după împlinirea vârstei de pensionare până la vârsta standard prevăzută de lege pentru bărbaţi, anume vârsta de 65 de ani. Personalul din învățământ va beneficia de o primă în cuantum de două salarii, atunci când contractul individual de muncă va înceta în drept.

 

 1. Copiii personalului din învățământ, inclusiv cel pensionat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere la universitate şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

 

 1. În ultimii doi ani, peste 20.000 de copiii născuți în afara țării s-au reîntors în România și au fost înscriși în școli. Pentru a preveni cazurile de bullying, excluziune și pentru a le ușura acomodarea, PSD a propus includerea lor în programul „Învățare remedială”.

 

 1. În acele state în care există comunități românești istorice sau însemnate numeric se vor constitui unităţi de învăţământ de tip ”școală românească din afara granițelor țării”, cu predare în limba română. În cadrul lor se vor organiza și cursuri de limbă, cultură și civilizație românească, prin Centrul Național Românesc pentru Învățământ la Distanță.

 

 1. Elevii români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român, beneficiază de o reducere de 75% pentru accesul la manifestări culturale sau sportive, pe teritoriul României.

 

 1. Partidul Social Democrat nu a uitat de liceele silvice din țară și a introdus amendamente care să reglementeze situația acestora, alături de liceele agricole. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va oferi finanțare liceelor cu profil silvic și va finanța investiții în silvicultură, iar Ministerul Educației va acționa ca partener.

 

 1. Absolvenții colegiilor pedagogice vor putea să dețină funcția de învățător pe perioadă nedeterminată dacă după finalizarea cursurilor preuniversitare, după susținerea concursului național de titularizare și după ocuparea postului de învățător, în termen de 6 ani, vor obține diploma de licență în „pedagogia învățământului preuniversitar”.

 

 1. Asociațile elevilor reprezentative la nivel național, împreună cu Consiliul Național al Elevilor, vor fi parteneri ai Ministerului Educației, alături de reprezentanți ai părinților și sindicatelor. Astfel, se va asigura că vor fi luate cele mai bune decizii printr-o consultare extinsă cu elevii.

 

 1. Durata mandatului de rector va fi de 5 ani, iar o persoană nu va putea deține funcția de rector la aceeași universitate pentru mai mult de două mandate. În calculul numărului maxim de mandate se iau în considerare doar termenele de 5 ani.

 

 1. Drepturile personalului din învățământul superior au fost susținute de PSD. Fiecare categorie de personal va beneficia de gradație de merit, iar salariile lor vor putea să fie majorate de către universități în limita bugetului aprobat.

 

Astăzi, am votat în calitate de primă cameră sesizată proiectele noului cadru legal pentru învățământ. Ne-am exprimat votul cu convingerea și încrederea că vom contribui în mod pozitiv la îmbunătățirea sistemului. Miza este mare și oricine nu simte presiunea momentului se află în eroare. Prin votul de azi, am influențat parcursul educațional al viitoarelor generații școlare și universitare.

 

Avem conștiința împăcată pentru că am muncit, zi și noapte, luni întregi, pentru a aduce proiectele acestea cât mai aproape de ideal, având un singur gând: viitorul țării pe care o iubim și viitorul școlii românești.

 

Natalia-Elena INTOTERO

Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei pentru învățământ

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura