Comunitate

Christian Schenk, făuritor și tălmăcitor de slove

Poeta și publicista Paulina Popa, directoarea Editurii Emia și președinta Asociației Culturale EMIA, cu sprijinul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, a organizat pentru confrații scriitori și pentru toți cei ce iubesc literatura o masă rotundă cu tema „Scriitorii și cărțile lor”, eve­niment ce l-a avut ca invitat special pe scriitorul, traducătorul și editorul Christian W. Schenk.
Atmosfera caldă și primitoare a Sălii de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva a fost un adevărat liant creat între distinsul invitat și publicul iubitor de cultură care a onorat invitația amfitrioanei, poeta Paulina Popa, cea care a moderat în­tâlnirea, susține Sebastian Bara, mana­gerul Bibliotecii județene.

Promovează literatura noastră
«Pentru foarte mulți, personalitatea lui Christian W. Schenk era binecunoscută încă înainte de 1990: medic prin for­mație, s-a dedicat și literaturii, ase­me­nea unor alți medici scriitori, A.P. Cehov și Mihail Bulgakov, sau, la noi, poetul Vasile Voiculescu și prozatorul Augustin Buzura. Christian W. Schenk este mem­bru al Uniunii Scriitorilor din Ger­mania și România, Union Mondiale des Écrivains Médecins, American Roma­nian Aca­demy of Arts and Sciences, al Asociației Medicilor Scriitori și Publiciști Români, în Societatea Balcaniștilor Germani și în Societatea Germană pentru Europa de sud-est. A tradus în limba germană pagini din creația lui Eminescu, dar a tălmăcit și poezii și proză semnate de alți scriitori români ca Lucian Blaga, Ion Minulescu, Gabriela Melinescu, Tristan Tzara, George Vulturescu, Mihai Ursachi, Horia Zilieru, Nicolae Breban, Aura Christi etc. Are meritul cu totul deosebit de a promova literatura ro­mână în alte spații culturale, în special cel german, grație Editurii Dionysos pe care a înființat-o și o conduce. La aceas­tă masă rotundă au participat scriitori din spațiul hunedorean: Camelia Ardelean, Mirela Cocheci, Vasi Cojocaru Vulcan, Nuța Crăciun, Nicolae Crepcia, Ana Fodor, Cornel Fodor-Neaga, Isabela Hașa, Nora Hruban, Virgil Iovița, Cornelia Neaga, Mariana Pândaru, Victoria Stoian, Adriana Tomoni », a adăugat Sebastian Bara.