Comunitate

Gurasada: Ajutoare excepționale pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal

Magdalena Șerban

Administrația publică din Gurasada aduce în atenția cetățenilor o nou­tate ce ține de faptul că guvernanții au decis acordarea unor ajutoare ex­cepționale destinate producătorilor agricoli.

În ce condiții se acordă și cine e eligibil
Schema de ajutor derulată de Mi­nis­terul Agriculturii prin APIA contribuie la asigurarea securităţii alimentare și este destinată unui număr de 174.500 beneficiari care administrează 144.170 hectare de teren agricol. Bugetul alocat este de 126.150.673 lei (mai exact fonduri de la bugetul național: 63.075.336 lei și fonduri neram­bur­sabile de la Uniunea Europeană: 63.075.336 lei). Beneficiarii sunt per­soane fizice, persoane fizice auto­ri­zate, întreprinderile individuale şi în­tre­prinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008; persoane juridice, grupuri de producători sau or­ganizații de producători, structuri din domeniul cercetare, respectiv univer­si­tățile, institutele şi stațiunile de cer­cetare-dezvoltare. „Precizez că, pen­tru a accesa ajutorul excepțional, po­tențialii beneficiari trebuie să înde­pli­nească anumite condiții de eligibili­tate, mai precis să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022, să utilizeze o suprafață de minimum 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu stru­guri pentru vin, precum și să fi achi­ziționat pe bază de documente jus­tificative următoarele resurse ma­teriale: produse fertilizante și/sau pro­duse de protecție a plantelor și/sau mo­torină în perioada 24 februarie 2022-12 august 2022. Grantul finan­ciar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro. Cererile se de­pun/transmit (prin fax/poştă/elec­tronic) până în 2 septembrie 2022 inclusiv, la Centrul APIA unde au depus și cererea unică de plată 2022. Cât privește APIA, instituția pune la dispoziția solicitanților formulare pretipărite ale cererii de solicitare ajutorului excepțional, încărcate cu datele preluate din IACS – cererea unică de plată 2022: date de iden­tificare, suprafețe și culturi (coduri de cultură) declarate, iar aceștia trebuie să le verifice/completeze/corecteze dacă este cazul. Este un sprijin ce nu trebuie ratat, așa că vă recomand să vă mobilizați”, a fost mesajul transmis de primarul din Gurasada, Silviu Nan (foto). “Venim în întâmpinarea celor care îşi dedică timpul şi priceperea pentru a asigura prezenţa pe mesele ro­mânilor a produselor agricole ca­li­tative, într-un context al unui an agricol dificil. Influenţa factorului de risc se­cetă ne obligă să ne aplecăm atenţia asupra tuturor sectoarelor de activi­tate şi să dăm ajutorul de care bravii noştri fermieri au nevoie, mai ales în aceste vremuri complicate”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.