Politica si administratie

Cetățenii vor fi avertizați asupra riscului de roaming involuntar!

Legea prin care se prevede obliga­ti­vitatea avertizării cetățenilor asupra riscului de roaming involuntar, a cărui inițiator sunt alături de alți colegi din Parlamentul României, a fost pro­mul­gată de Șeful Statului, Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial.

În tranzit
Actul normativ intră în vigoare din data de 27 iulie și instituie obligati­vi­tatea autorităților administraţiilor pu­blice locale privind amplasarea unor indicatoare de informare la intrarea în localităţile vizate de expunerea la riscul de roaming involuntar.
Sunt peste 1.000 de localități care prezintă risc de roaming involuntar, iar legea se adresează atât celor care trăiesc aici, dar mai ales celor aflați în tranzit, care pot să ajungă să plătească facturi foarte mari din cauză că nu cu­nosc pașii ce trebuie urmați pentru evi­tarea costurilor suplimentare nedorite.
Riscul de roaming involuntar repre­zintă intrarea accidentală în roaming care se poate produce atunci când utili­zatorul de servicii de telefonie şi Inter­net mobil se află pe teritoriul statului de reşedinţă, în localitățile situate în proximitatea graniţelor, iar acesta are serviciul de roaming activat şi ter­mi­nalul utilizat este setat pe selectarea automată a reţelei. În această situaţie dispozitivul mobil se conectează auto­mat la reţeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află utilizatorul, chiar dacă aceasta aparţine unui operator dintr-o ţară vecină și generează costuri suplimentare.
Prin legea pro­mul­gată recent de Pre­ședintele României, ce­tă­ţenii vor fi aver­­tizați că ur­mează să pă­trundă într-o lo­calitate în care există posi­bi­li­ta­tea ca dis­po­zi­ti­-
vul lor mobil să se conec­teze automat într-o rețea din ţările vecine.
Astfel, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Co­mu­nicații (ANCOM) va publica cel puţin o dată la 3 ani, pe baza măsurătorilor sau simulărilor de acoperire, lista uni­tăţilor administrativ-teritoriale aflate în zona de graniţă în care există riscul pentru utilizatorii finali de a intra în roa­ming involuntar din ţările vecine. În ter­men de 60 de zile de la data publicării listei, ANCOM are obligaţia să infor­me­ze toate autorităţile administraţiei pu­blice locale ale căror unităţi ad­mi­nis­trativ-teritoriale se regăsesc pe listă, pre­cum şi consiliile judeţene în care se re­găsesc unităţile administrativ-teri­to­riale respective, în calitate de admi­nis­tratori ai drumurilor judeţene, precum şi Ministerul Transporturilor şi Infra­structurii, în calitate de administrator al drumurilor naţionale, cu privire la publicarea listei în care există risc de roaming involuntar din ţările vecine.
La intrările în unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc în lista publicată de ANCOM se vor amplasa indicatoare cu rolul de a atenţiona utilizatorii că urmează să tranziteze o localitate în care există risc de roaming involuntar din ţările vecine.
În plus, administratorii drumurilor care se regăsesc pe raza unităţilor administrativ-teritoriale indicate în listă au obligaţia ca, în cel mult 6 luni de la data publicării de către ANCOM a listei, să instaleze sub indicatorul de intrare în unitatea administrativ-teritorială în care a fost identificat riscul de roaming involuntar un indicator pe fiecare sens de mers, amplasat într-un loc cu vizi­bi­litate pentru toţi participanţii la trafic, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noap­te, care să conţină în mod obli­ga­toriu textul: ”ATENŢIE! RISC DE ROAMING INVOLUNTAR”.
Prin legea inițiată alături de colegii mei parlamentari și publicată în Mo­ni­torul Oficial am dorit să ne asigurăm că îi protejăm pe cetățeni de accesarea involuntară a roaming-ului de pe te­ri­toriul țării noastre, astfel încât să evite să achite costuri suplimentare ne­do­rite, dat fiind faptul că utilizarea invo­lun­tară a dispozitivelor mobile în acest fel nu ii scutește pe beneficiarii serviciilor de telefonie şi Internet mobil de obli­gativitatea plății serviciilor utilizate.

Deputat Vetuța Stănescu,
Președinte PNL Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura