Centru mobil pentru hunedorenii din zonele izolate

Adriana Năstase

Un proiect european al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara a fost admis la finanţare.

Prima Casă din ţară
„Centrul Comunitar Mobil de Sănătate” este un program finanţabil din fonduri euro­pe­ne, prin care ne dorim achiziţionarea unui ca­binet medical mobil, cu care să monitorizăm starea de sănătate a hu­nedorenilor din zonele izo­late. Totodată, printr-un par­te­ner extern, vor fi efectuate ac­tivităţi de îngrijire la do­miciliu pentru vârstnici. Sun­tem prima Casă jude­ţea­nă de Asigurări de Să­nă­tate din Romania care ac­cesează fonduri struc­tu­rale şi sper să fim un exemplu pozitiv”, a declarat Adrian David (foto), şeful Casei Judeţene de Asi­gu­rări de Sănătate Hunedoara. Centrul mobil va fi dotat cu tot ceea ce trebuie pentru a putea oferi hunedorenilor din zonele isolate asis­tenţă medicală.
Adrian David, directorul CJAS Hunedoara, spune că lucrând de mai mult timp în ad­mi­nistraţie a ajuns să cunoască nevoie jude­ţului. Aşa s-a pus pe hârtie proiectul centrului comunitar mobil de sănătate.
„Acest proiect pleacă de la nevoile ju­de­ţului. Casa Judeţeană de Sănătate nu e fur­nizor de ser­vicii medicale, dar poate fi un bun agre­ga­tor. Principala problemă iden­tificată este lipsa medicilor de fa­milie, mai ales în zo­nele rurale. Nu se cunoaşte starea de să­nă­tate a populaţiei, mai ales că oamenii sunt obiş­nuiţi să meargă la spital doar atunci când chiar nu mai pot su­porta durerea. Din acest motiv exi­stă şi o încărcare mare a camerelor de ur­gen­ţă”, a declarat Adrian David, di­rec­torul CJAS Hunedoara pentru Gazetededimineaţă.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.