Politica si administratie

Ce le-au scris fermierii lui Iohannis, Ciolacu și Barbu

Alianţa pentru Agricultură şi Coo­pe­rare a transmis o scrisoare des­chisă preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu şi mi­nis­trului Agriculturii, Florin Barbu, prin care solicită ca la reuniunea Con­si­liu­lui UE pe teme de agricultură şi pes­cuit să susţină unele măsuri privind transportul de cereale din Ucraina, pe teritoriul Uniunii Europene, relatează News.ro.

Două puncte
Fermierii solicită ca reprezentanţii României să întreprindă toate de­mer­surile posibile pentru a convinge Co­mi­sia Europeană şi statele membre să susţină atât declarativ cât şi oficial prin vot concretizarea a două puncte pre­zentate în procesul verbal de la întâl­ni­rea de la Ministerul Agriculturii.
„Având în vedere reuniunea Con­si­liu­lui Uniunii Europene (Agricultură şi Pes­cuit) din 23 ianuarie 2024 (10.00), unde conform ordinii de zi se discută despre aspecte legate de comerţ în domeniul agriculturii şi propunerea de derogare în 2024 de la standardele 7 şi 8 privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Alianţa pentru Agri­cultură şi Cooperare vă solicită să în­treprindeţi toate demersurile posibile pentru a convinge Comisia Europeană şi statele membre să susţină atât de­clarativ cât şi oficial prin vot con­cre­ti­zarea celor două puncte prezentate anterior, prevăzute în procesul verbal al întâlnirii MADR din 15.01.2024, la punctele 2 şi 3 în cadrul respectivei şe­dinţe”, se precizează în scrisoarea trans­misă, duminică, de Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare către pre­şedin­tele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu şi ministrul agriculturii, Florin Barbu.

Să-și asume
Acordarea derogării în 2024 de la standardele 7 şi 8 privind bunele con­diţii agricole şi de mediu (GAEC) în con­diţii cel puţin similare anului 2023; Adop­tarea soluţiei UE privind asigu­rarea supravieţuirii fermierilor euro­peni, înainte de publicarea propunerii Comisiei de reînnoire a măsurilor de comerţ pentru produsele agricole din Ucraina. Agricultorii solicită să fie luate următoarele măsuri: Crearea şi imple­mentarea, până la 30 aprilie, a unui sis­tem european care să asigure că des­tinaţiile pentru toate transporturile de produse agricole ucrainene sunt iden­ti­ficate înainte de intrarea în UE (prin tranzit, import normal şi/sau spe­cial/temporar), cântărite la intrare şi ieşire, introduse în sistem, unde să fie dis­ponibile în mod transparent ori­când, pentru orice persoană interesată pentru a garanta că produsele ucrai­nene ajung la respectivele destinaţii şi nu rămân pe traseu sau sunt deturnate faţă de traseul/destinaţia iniţială, chiar şi parţial ca şi cantitate. Introducerea pragurilor de import (normal şi situaţii speciale de importuri temporare, spe­cifice târgurilor, expoziţiilor) pentru orice marfă agricolă supusă comer­ţu­lui, bazate pe media anuală sau tri­mes­trială pentru anii combinaţi 2021 şi 2022. Orice produse importate peste acest prag ar trebui să fie exportate în afara UE şi, prin urmare, aprobate doar pentru tranzit pe teritoriul UE însoţite de sigilii electronice, urmărite în timp real prin GPS, fără abateri de traseu sau opriri nejustificate. Alertarea auto­rităţilor e­uropene şi activarea auto­mată a clauzei de salvgardare la nivel naţional în cazul constatării de încălcări ale legislaţiei aplicabile de către pro­prietarii şi transportatorii de produse agricole de pe teritoriul oricărui stat mem­bru. Agricultorii menţionează în final că, în caz contrar, „toţi trei ar trebui să vă asumaţi şi suportaţi consecinţele intensificării protestelor din România şi din celelalte state membre, care vor creşte mult mai repede decât se aş­teaptă oricine şi că următorul pas este ca fermierii nemulţumiţi din majori­ta­tea statelor membre UE să se depla­se­ze şi blocheze activitatea” în Bruxelles .

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura