Actualitate

Ce distrugeri a făcut seceta în acest an

Peste 7.100 de hectare de culturi agricole au fost afectate de seceta din acest an în judeţul Hunedoara, con­form datelor înregistrate de autorităţi până la data de 15 noiembrie, a in­format Instituţia Prefectului.
„Potrivit informaţiilor primite de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara valoarea pagubelor pentru culturile pentru care s-au făcut deja evaluările este de peste 27 milioane lei, iar numărul utilizatorilor hunedoreni de terenuri agricole înscrişi în evidenţele APIA cu înştiinţări privind pagubele cauzate de secetă este 727, din 36 de comune şi oraşe ale judeţului”, a pre­cizat sursa citată. În următoarea pe­rioadă, mai multe comisii de specialişti, numite printr-un ordin al prefectului Călin Marian, se vor deplasa în teren pentru a constata şi evalua pagubele semnalate de fermieri prin înştiinţările depuse la autorităţile agricole din ju­deţul Hunedoara. În România suprafaţa totală afectată de secetă a depăşit 1,076 milioane hectare la data de 10 noiembrie 2022, iar raportarea a fost făcută pentru 37 de judeţe, inclusiv Hunedoara, şi municipiul Bucureşti. Principalele culturi de toamnă afectate de secetă, la nivel naţional, sunt cele cu grâu, triticale – 189.339 ha, orz, or­zoaică, ovăz, secară – 30.698 ha şi rapiţă – 26.805 ha, iar cele de pri­mă­vară sunt: porumb – 474.5501 ha, floa­rea soarelui – 238.813 ha, soia – 39.109 ha, plante furajere – 44.772 ha, conform Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (A.N.)