ComunitatePolitica si administratie

Peștișu Mic, comuna cu prezență constantă în online

Magdalena Șerban

Într-o eră a Internetului și a in­for­ma­ției care se propagă cu viteza gândului, nu multe comunități rurale se pot lăuda cu administrații publice care să abor­deze transmiterea informațiilor în mediul online. Conducerea din Pestișu Mic a înțeles că fără digitalizare, lu­crurile vor întâmpina piedici. Așa că pe lângă un proiect accesat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ce vizează latura IT, nu trece o zi fără să comunice cu cetățenii pe plat­forma Facebook.

 

Valul Facebook, cel mai rapid

De la decizii investiționale, demarări de pro­iecte, comunicate legate de cam­pa­niile de ridicare a deșeurilor voluminoase, știri, posibile axe de finanțare europeană pentru fermieri ori subvenții pentru agricultori și apicultori, totul e abordat în măsura în care apar noutăți importante. „Avem site-ul oficial al primăriei – https://primariapestisumic.ro, dar și con­tul de Facebook (https://www.facebook.com/primaria.comuneipestisumic.5) unde reu­șim să expunem în mod direct orice su­biect, existând posibilitatea ca lumea să comenteze, să aducă idei sau să ex­pună doleanțe, dar și să ia la cu­noștință ce se mai întâmplă pe plan local, în special, dar și național. Cred că e ideal ca tot ceea ce facem să fie trans­pa­rent și oamenii să aibă drepturi egale în a primi informațiile. E o pâr­ghie care ne ajută foarte mult în menținerea relației cu locui­torii comunei și ținând cont că aproape toți (nu mă refer la persoanele cu vârstă chiar înain­tată și/sau neinteresate de tehnologie) au fie smartphone, fie cal­culator, laptop ori tabletă, este cert că optează pentru comunicarea online. Demult, erau puține posibilități în acest sens, dar vremurile s-au schimbat, iar cerințele noastre, ale tuturor, au căpătat alte valențe. Salut implicarea comunității în tematicile abor­date și vreau să-i asigur că părerile lor sunt luate în considerare”, a afirmat Daniel Dobruţchi (foto), pri­marul din Peştişu Mic. De altfel, e de remarcat cum re­țelele sociale facilitează dia­logul dintre ce­tățeni și instituțiile sta­tului, iar ra­pi­di­tatea cu care infor­mațiile pot fi accesate face ca acest instrument să devină unul nelipsit din activitatea uni­tăților publice. În principal, pe Facebook, postările pri­mă­riilor sunt despre anunțuri de interes local sau general – precum hotărâri ale con­siliului, oferte de muncă, evoluția pro­iec­telor în lucru, activități desfășurate, lucrări, etc. Pe lângă aces­tea, mai sunt promovarea locală prin foto­grafii sau vi­de­o­clipuri, documen­tarea evenimen­te­lor în care este an­gajată primăria (festi­va­luri, târ­guri, cele­brarea unor zile im­por­tante, etc), com­petiții sportive, etc.