Politica si administratie

Câți bani s-au alocat pentru învățământul din Deva de când e primar Florin Oancea

Adriana Năstase

Reporter Câți bani au fost investiți de la preluarea mandatului de primar în sistemul de învățământ devean?
Florin Oancea: În perioada 2017-2023, prin bugetul local al municipiului Deva s-a alocat suma totală de 288.783.844 de lei, echivalentul în euro a sumei de 57.756.768, pentru finanțarea chel­tu­ie­li­lor curente, transferuri, asistență socială, burse, proiecte cu finanțare FEN, PNRR, respectiv investiții finanțate exclusiv din bugetul local. Începând cu anul 2017, pâ­nă în prezent, a fost alocată de la bugetul local al municipiului Deva suma de 180.473.034 de lei, echivalentul a 36.459.199 de euro, pentru dezvoltarea infrastracturii educaționale, cât și pentru dotarea celor 10 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza mu­ni­ci­piului Deva, cu diverse echipa­men­te/uti­laje necesare funcționării în condiții op­time a acestora.

ReporterCâte unități școlare au fost reabilitate până acum și câte sunt în curs de modernizare?
Florin Oancea – Au fost finalizate sau se află în curs de execuție lucrări de rea­bi­litare/modernizare și echiparea infra­struc­turii educaționale pentru cele 10 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva, după cum urmează: FINALIZATE:
1. Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Pedagogic „Regina Maria” (școala generală),
2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național „Decebal” din Str. Oituz, nr. 8,
3. Sistem de încălzire propriu cu ener­gie termică, Colegiul Național „Decebal” prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos, municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
4. Sistem de încălzire pe gaz – Școala primară Cristur,
5. Înlocuire sistem de încălzire aferent imo­bilului situat în Deva, strada Titu Maiorescu nr. 30, Liceul de Arte „Sigis­mund Toduță”,
6. Sistem de încălzire propriu cu ener­gie termică prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos (clădire + cantină) – Locația T. Maiorescu, nr. 30,
7. Sistem de încălzire cu CT proprie – Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, (Școala Gimnazială Lucian Blaga, str. Avram Iancu, nr. 21) Deva,
8. Sistem de încălzire cu CT proprie – LTE „D. Hurmuzescu” (Corp I, Corp II, Corp III) Str. T. Maiorescu 28 Deva,
9. Centrală proprie pe gaz – Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”,
10. Centrale termice pe combustibil ga­zos la Școala Gimnazială „Andrei Șaguna”,
11. Sistem de încălzire cu CT proprie la Grădinița PP1, 2, 7 si PN3,
12. Centrală termică pe gaz pentru corpurile de clădire A, B, C, de la Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva,
13. Centrală termică pe gaz pentru corpul de clădire D de la Liceul Tehno­logic „Transilvania” Deva,
14. Instalații termice la Liceul Teoretic „Teglas Gabor” din Deva,
15. Sistem de încălzire propriu cu ener­gie termică prin utilizarea unei centrale termice cu combustibil gazos – locația C. Porumbescu, nr. 1,
16. Sistem de încălzire proprie cu ener­gie termică prin utilizarea a 4 centrale termice cu combustibil gazos, cu dotările ne­cesare – Liceul cu Program Sportiv „Cetate”,
17. Sistem de încălzire cu CT proprie – Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, str. Titu Maiorescu, nr. 30, HCL nr. 401/ 2020
18. Sistem de încălzire cu CT proprie – Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, (Școala Gimnazială Lucian Blaga, str. Avram Iancu, nr. 21) Deva.

ReporterÎn afară de reabilitarea clă­dirilor, aveți proiecte și pentru dotarea uni­tăților cu tot ce e nevoie pentru cursu­rile elevilor? Sunt lucrări la școli care mai sunt de finalizat?
Florin Oancea – Sigur, pe lângă lucrările de reabilitare, modernizare a spațiilor în care se desfășoară activitatea edu­ca­țio­nală, am fost și suntem preocupați in­clu­siv de echiparea și dotarea labora­toa­re­lor, sălilor de clasă, sport, cantine, etc. În acest sens s-au achiziționat sau se află în curs de achiziționare echipamente IT, echipamente sportive pentru activitățile specifice fiecărei unități de învățământ. Avem mai multe investiții la școli, în di­fe­rite stadii, cu finanțare din bugetul local, buget de stat și finanțări neram­bur­sa­bile:

În curs de execuție:
1. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”,
2. Reabilitarea, modernizarea și echi­pa­rea infrastructurii educaționale an­te­pre­școlare la Creșa Deva, Al. Viitorului, nr. 5,
3. Reabilitarea, modernizarea, extin­de­rea şi echiparea infrastructurii edu­ca­țio­nale antepreșcolare și preșcolare la Grădinița cu program normal, nr. 2, Deva, Al. Salcâmilor,
4. Reabilitare/reconversie și extindere clădire existentă din Deva Al. Viitorului, nr. 9, în vederea modernizării şi echipării infrastructurii educaționale pentru edu­cația timpurie preșcolară,
5. Reabilitarea, modernizarea clă­di­ri­lor și echiparea infrastructurii edu­caționale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”- locația din str. Scărișoara, nr.4 (școala generală),
6. Reabilitarea și echiparea infra­struc­turii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din Municipiul Deva,
7. Construire grădiniță Zona Orizont,
8. Reabilitare Sala de Sport „Robert Singer”,
9. Proiect tip construire Creșă mare, municipiul Deva.

În diferite stadii:
1. Renovarea energetică a Grădi­ni­ței cu Program Prelungit nr. 2 – Aleea Scări­șoara, nr. 3 din Municipiul Deva,
2. Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Normal nr. 3 – Aleea Teilor din Municipiul Deva,
3. Renovarea energetică a Școlii Gene­rale situată pe strada Bejan, nr. 10, aparţi­nand Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Municipiul Deva,
4. Renovarea energetică a Clădirii Li­ce­u­lui de Arte „Sigismund Toduță” – Locația B – Str. Horea, nr. 2 din Municipiul Deva,
5. Renovarea energetică a Grădiniței și a Clădirii Liceului de Arte „Sigismund Toduță” – Str. Ciprian Porumbescu, nr. 4 din Municipiul Deva,
6. Renovarea energetică a Școlii Ge­ne­rale situată pe Bdul. Dacia, nr. 8 apar­ț­i­nând de Liceul Tehnologic „Transilvania” din Municipiul Deva,
7. Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 – Aleea Pa­triei, nr. 6 din Municipiul Deva,
8. Renovarea energetică a clădirii in­ternatului Colegiului Naţional Peda­go­gic „Regina Maria” din Municipiul Deva.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura