Politica si administratie

Cât va costa gunoiul la Simeria și împrejurimi

Adriana Năstase

Supercom SA a preluat zona 3 Centru a județului pentru activitatea de salubrizare. Se lucrează de acum încolo pe sistem-taxă, adică primăria plă­teşte operatorul de salubrizare pen­tru serviciile prestate, apoi este obli­gată de lege să recupereze sumele plătite de la persoanele fizice şi juri­dice care beneficiază de acest serviciu.

Declarație cu numărul de persoane
Pentru a se putea stabili corect cuan­tumul taxei de salubrizare pentru fie­care unitate deservită (locuinţă, sediu de firmă etc…), se depune la primărie o declarație cu persoanele din locuință, indiferent dacă sunt copii sau maturi. În lipsa acestui document, cuantumul se poate stabili doar din oficiu.
Aceste declarații se depun începând cu data de 1 noiembrie 2022, până la data de 24 decembrie 2022, la primărie.
„Începând cu data de 24.10.2022, Ser­vi­ciul de salubrizare în zona de colectare 3 Centru, din care face parte și UAT Simeria, este prestat de ope­ra­torul SC Supercom SA. Tot începând cu această dată pentru plata serviciului de salubri­za­re va fi instituită taxa specială de salubrizare.
La nivelul UAT Simeria valoarea taxei propusă spre aprobare Consiliului Local a fost:

Pentru utilizatorii casnici:
– Mediul urban: 14,36 lei/persoană/lună
– Mediul rural: 8,20 lei/persoană/lună

Pentru utilizatorii non-casnici: 373,10 lei/mc.

Modalitatea de impunere și colectare a taxei speciale de salubrizare va fi co­municată odată cu îndeplinirea proce­du­rilor legale referitoare la Proiectul de Hotărâre privind instituirea taxei spe­ciale de salubrizare. Aprobarea Re­gu­la­mentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Simeria s-a aflat pe ordinea de zi a Șe­dinței ordinare a Consiliului Local al orașului Simeria din data de 31.10.2022, fiind aprobat”, arată cei de la Primăria orașului Simeria.