Politica si administratie

Cât plătesc devenii pentru gunoi

Ieri, consilierii locali deveni au apro­bat noile tarife și regulamentul de insti­tuire și administrare a taxei de salu­brizare în municipiul Deva.
Astfel, a fost aprobată instituirea taxei de salubrizare pentru toți utiliza­torii serviciului, persoane fizice și juri­dice, în municipiul Deva.

Deșeurile voluminoase, în campanii de colectare
„Pe teritoriul administrativ al U.A.T. – Deva se instituie taxa de salubrizare, pentru asigurarea următoarelor acti­vi­tăți ale serviciului de salubrizare: colec­tarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități co­mer­ciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase din deșe­u­rile menajere, deşeurile voluminoase co­lectate în cadrul campaniilor de co­lectare; sunt excluse de la taxa de salu­brizare colectarea și tratarea deşeu­rilor stradale; sortarea deșeurilor reci­cla­bile în stația de sortare; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, res­pectiv compostarea deşeurilor bio­degradabile în instalații centralizate TMB; administrarea depozitului con­form de deşeuri.Taxa de salubrizare se plătește de către utilizatorii serviciului de salubrizare, proprietari ai imobilelor situate pe raza U.A.T Deva, respectiv: utili­zatori casnici – persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință – 14,36 lei/per­soană/lună și utilizatori non-cas­nici – persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu altă destinație decât cea de locuință – 355,33 lei/mc/lună. Mai multe detalii despre regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare gă­siți accesând link-ul: https://emol.ro/deva-hd/registru-phcl/81616/.
Reamintim că începând de ieri, 24 octom­brie 2022, noul operator de salubritate pentru UAT Deva și zona de colectare 3 Centru este SC Supercom SA. (A.Năstase)