Politica si administratie

Cât costă reabilitarea Școlii „Andrei Șaguna” din Deva

Adriana Năstase

Administrația locală din Deva a atras peste 20 de milioane de lei, fon­duri europene, pentru modernizarea unei unități de învățământ. Este vorba despre Școala Gimnazială „Andrei Șaguna”, ale cărei clădiri vor fi mo­der­nizate, inclusiv sala de sport și echi­pa­mentul necesar desfășurării orelor. Nu este singura unitate de învăță­mânt care este reabilitată.

Ce se vrea de la acest proiect?
Amplasamentul a fost a predat con­struc­torului pentru realizarea obiec­tivului de investiții – Reabilitarea, mo­dernizarea clădirilor și echiparea infra­structurii educaționale a Școlii Gim­naziale „Andrei Șaguna” Deva încă din toamna anului trecut.
„Obiectivul acestui proiect este asi­gurarea unei oferte educaţionale adec­vate, accesibile şi de calitate în în­vă­ţă­mântul primar și gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” din Deva, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii şcolii şi dotarea cu echipamente didactice specifice”, sus­ține edilul șef al reședinței de județ, Florin Oancea (foto).
În cadrul acestui proiect se ur­mă­rește: reabilitarea şi modernizarea spa­ţiilor destinate procesului educa­ţio­nal (două corpuri clădiri școală), precum şi dotarea acestora cu echipamente di­dactice specifice învăţământului din ciclul primar și gimnazial; facilităţi pen­tru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, prin reabilitarea sălii de sport/ ves­tiarelor precum şi activităţilor din pauze, prin amenajările exterioare afe­rente şcolii. De asemenea, se ur­mă­rește crearea unei infrastructuri şco­lare moderne, adecvată desfăşurării procesului de învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfă­şu­rării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale. Îmbunătăţirea calităţii actului edu­ca­ţional corespunzător cerinţelor psiho­pe­­dagogice şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învă­ţă­mânt este un alt obiectiv al acesgtei inv­estiții, la fel ca și asigurarea con­diţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare în învăţământul pri­mar și gimnazial.

O unitate modernă
„Valoarea totală a investiției se ridică la 21.155.343 de lei. Termenul de exe­cuție a lucrărilor este de 24 de luni. Contribuţia administrației locale este de 423.106 de lei. La finalul lucrărilor de reabilitare, Școala „Andrei Șaguna” va fi o școală modernă cu o in­fra­structură educațională de calitate”, a adăugat Florin Oancea, primarul munici­piu­lui Deva.
Până în prezent au fost executate parțial sau to­tal următoarele lucrări:
Corpul vechi al șco­lii: rezistența, ar­hi­tec­­tura – desfaceri, de­molări, arhi­tec­tura, izolații, insta­la­ții elec­trice inte­ri­oare, de sem­nali­zare in­cen­diu, sa­ni­­tare, ter­mice, cu­renți slabi – in­sta­lație voce-date, curenți slabi – in­sta­latie BMS, cu­renți slabi – sistem de Secu­ritate. Pen­­­tru cl­ă­di­rea nouă a uni­tății de în­vă­ță­mânt s-a rea­li­zat re­zis­tența, arhi­tectura -desfaceri, demolări, izolații, instalații elec­trice interioare, sanitare, ter­mice. Sala de sport şi vestia­rele au început să fie reabili­tate și ele. Lucrările sunt în gra­fic și sunt toate șan­sele ca in­vestiția să fie finali­zată la termen.

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura