Campanie de donare de sânge, la Pestișu Mic

Magdalena Șerban

Să salvezi o viață nu este doar o do­vadă de empatie, ci ar trebui să constituie pentru noi toți, o datorie morală. Astfel, primarul din Pestișu Mic invită comunitatea să participe la o campanie de donare de sânge. De asemenea, este așteptat oricine dorește să fie sprijin în astfel de demers, necontând din ce colț al județului vine sau provine.

 

O picătură de sânge = o șansă la viață

„De Ziua Națională a Inimii, am inițiat campania de donare sânge DĂ DARUL VIEȚII!, care va avea loc în data de 11.05.2023, la căminul cul­tu­ral din satul Pestișu Mic, între orele 09:00 – 13:00. Mulțumim Centrului Ju­dețean de Transfuzie Hunedoara pen­tru ini­țiativă și pentru modul în care înțelege să se implice în salvarea de vieți. Pu­tem afirma că donarea de sânge este darul vieții, deci sloganul sub care se va desfășura această ac­țiune cu siguranță este nu doar su­ges­tiv, ci cons­tituie esența demersului. Ce vreau să adaug este că dacă cine­va ar vrea să vină să doneze, nu stă chiar aproape de locație ori are pro­bleme cu deplasarea, ne poate soli­ci­ta, telefo­nic, ajutor în ce privește asi­gu­rarea transportului. Bineînțeles că vom rezolva cererea. Totul se va desfășura într-un cadru adecvat, cu personal cali­ficat. Nu suntem la prima cam­pa­nie de acest fel și cu siguranță vom mai continua. Suntem conștienți de ne­cesitatea sângelui atunci când ca­zu­rile medicale sunt grave și implică in­tervenții de urgență. Chiar nu cu mult timp în urmă am avut un caz de la noi în comună, așa că ne-am mobilizat cum am putut, de la pri­mă­rie, să donăm. Cred că donarea de sânge este un act nobil, un act creş­tinesc, până la urmă. Trebuie să în­ţe­legem ne­voia celui de lângă noi. Din timp și la timp”, a transmis Daniel Dobruţchi (foto), primarul din Peştişu Mic. Potrivit specialiștilor, donarea de sânge are efecte benefice şi pentru donator. El este consultat înainte, de către ca­dre­le medicale, iar în situaţia în care există cea mai mică suspiciune de a con­tra­indica dintr-un anumit motiv medical donarea de sânge, se depistează sem­nalul de alarmă şi potenţialul donator va fi direcţionat către medicul de fa­milie sau i se va da sfatul cuvenit. Dar dacă este eligibil, adică a fost selectat de către medic şi poate să doneze, donarea are efecte benefice. După donare, organismul sesizează faptul că o mică cantitate (450 ml) de sânge a «dispărut» şi atunci măduva hema­to­genă, cea care pro­duce elementele figurate ale sân­ge­lui, este stimulată şi produce can­ti­tatea de sânge nece­sară. Iar recu­pe­rarea se face într-un interval relativ scurt de timp, adică plas­ma se recu­pe­rează în următoarele 24 de ore, eri­trocitele în următoarele 10 zile şi trom­bocitele se recuperează imediat, deci nici nu este o pierdere cuanti­fi­cabilă. Ca atare, acest stimul ne pre­gă­teşte şi pentru alte eventuale si­tua­­ţii în care organismul poate ajunge să piardă sânge ca urmare a unui trau­ma­tism mai uşor sau mai grav.