Comunitate

Zam: Cetățenii, informați despre programul Casa Verde

Magdalena Șerban

Conducerea publică din Zam invită cetățenii să acceseze programul Casa Verde, demers în cadrul căruia fiecare se poate înscrie pe platforma Admi­nis­trației Fondului pentru Mediu (AFM). Aceasta oferă finanțare pen­tru instalarea de panouri foto­vol­taice pen­tru producerea de energie elec­trică necesară acoperirii nevoii de con­sum și livrării surplusului în rețea­ua națională. Pe scurt: prin axa gu­ver­namentală se poate obține sprijin financiar pentru a deveni prosumator.

 

S-au stabilit datele

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat calendarul înscrierilor, prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro, în vederea introducerii informațiilor ne­cesare participării în Program. Înscrie­rile se vot face pe regiuni, astfel încât platforma informatică să nu se blo­cheze. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub con­diţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Suma finanţată de AFM se scade de către ins­ta­latorul validat din valoarea totală a fac­turii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de către bene­ficiar, din surse financiare proprii. Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil. Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicaţie nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior. „Lumea trebuie să știe că pentru înscriere e nevoie de mai multe documente precum act de identitate solicitant (adresa din cartea de iden­titate trebuie să coincidă cu adresa imo­bilului unde se dorește imple­men­tarea). Nu se acceptă viza de flotant la adresă. Termenul de schimbare a cărții de identitate este de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentelor la Di­rec­ția de Evidență a Persoanelor. De ase­menea, e nevoie de extras de carte fun­ciară din care să rezulte dreptul de pro­prietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul (este valabil 60 zile), mai e necesar cer­ti­ficat de atestare fiscală privind obliga­țiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către or­ganul teritorial de specialitate al Minis­terului Finanțelor Publice (este valabil 90 zile de la emitere). Se poate obține online de la ANAF www.anaf.ro (dacă aveți SPV) sau fizic, de la ANAF. Toto­dată, e musai și certificatul de atestare fis­cală privind impozitele și taxele lo­cale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către primărie. Este o șansă ce ar trebui fructificată, mai ales în condițiile în care energia electrică nu e deloc ieftină. Va fi o alternativă”, a tran­smis primarul din Zam, Sorin Nistor (foto). De adăugat că Regiunea Vest, din care fac parte ju­deţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, are un bu­get alocat de 200.480.000 de lei. Legat de zilele de înscriere stabilite pentru per­soa­ne­le fizice, ele sunt 22 iunie 2023, 23 iunie 2023, respectiv 26 iunie 2023. Cât privește unitățile de cult, ele se pot înscrie în 27 iunie 2023, 28 iunie 2023 sau 29 iunie 2023. Suma alocată pentru toate re­gi­u­nile, în acest caz, este de 17.500.000 de lei. Bu­ge­tul total, la nivel na­țio­nal, afe­rent între­gu­lui pro­gram (per­soa­ne fizice plus unități de cult) este de 1.750.000.000 de lei.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura