Sport

De ce a venit ministrul Sportului la Deva

Fără a anunța așa cum se obiș­nuiește de obicei , Ministrul Sportului, Eduard Novak s-a aflat pentru o zi, du­minică, la Deva, unde a fost prezent la două competiții sportive.

Nu are timp, deocamdată, de antrenamente intensive

Mai întâi a ajuns la finala pe țară a Olimpiadei Na­țio­nale a Sportului Școlar- disciplina volei gimnaziu. Men­ționăm că municipiul Deva a fost gazda acestor întrecerilor fi­nale, competiție care a reunit la start opt echipe, câș­ti­gă­toa­rele etapelor de zonă. Însoțit de pri­marul municipiului Deva, Florin Oancea, de sub­pre­fectul Lorincz Szell, ministrul a urmărit ultimele meciuri, cele care au desemnat formațiile me­daliate la ediția din acest an. La finalul scurtei vizite, Eduard Novak a acordat, în ex­clu­sivitate, un interviu pentru MESAGERUL HUNEDOREAN.

Reporter: Ați venit la Deva ca să limpeziți apele tulburi din gimnastica românească?
Eduard Novak: Eu cred că s-au lim­pezit odată cu întâlnirea pe care am avut-o cu primarului Florin Oancea la București. Nici vorbă să se renunțe la lotul olimpic de aici, de la Deva, la pre­gă­tirea fetelor de aici, deoarece acest cen­tru este finanțat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și este un Centru Național de Pregătire Olim­pică pentru Junioare. Deva, de­sigur, va rămâne ca și centru și prin inițiativa primarului muni­ci­piului, odată cu înfiin­țarea secției de gimnastică de la CSM Deva, consolindându-se și mai bine dezvoltarea gim­nasticii aici, în zonă.

Reporter: În urmă cu câteva luni, la Bacău, vorbeați de o strategie de lungă durată, și spuneați să avem răbdare câți­­va ani până când gim­nas­tica ro­mâ­­nească va reveni acolo unde a fost. Cum e acum?
Eduard Novak: Există această stra­te­gie și, pro­babil, că în săptămâna care ur­mează ea va fi dis­cutată în sedința de gu­vern, se va a­proba prin Hotă­râ­re de Guvern și este o strategie stabilită până în 2032. Cel mai bun lucru este că am reușit să prioritizăm sporturile, indi­vi­duale și cele de echipă, iar acest lucru va atrage tot ce înseamnă finanțarea sportului. Ne dorim ca la Olimpiada din 2032, din Australia, România să aibă succesele binemeritate.

Reporter: Între două delegații, și la atâtea competiții la care participați, când reușiți să vă mai pregătiți pentru Jocurile Paralimpice din 2024, la ciclism?
Eduard Novak: Întrebare foarte bună, dar răspunsul este dificil acum. Pre­gă­tirea este una haotică acum, nu pot să țin cont de ore, de antrenamente, de pro­gram, nici nu e vorba de can­to­nament. Încerc, totuși, să am antre­na­mente fizice zilnic, dimineața devreme, seara târziu, ori de câte ori am posibi­li­ta­tea. Poate forma finală va fi atinsă în ul­tima parte a pregătirii pentru com­pe­tiția de anul viitor, când mă voi retrage într-un concediu de două săptămâni pe care o să îl dedic acestei pregătiri.

Reporter: Și miniștrii se retrag în concediu?
Eduard Novak: Da, și miniștrii au concediu. Noi lucrăm non stop, fără week-end, fără libere și, când e nevoie suntem la serviciu.
Tot duminică, ministrul a participat la întrecerile celei de a XI-a ediții a com­pe­tiției cicliste Turul Devei.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura