Imbulinatii zilei

Bulina albă

Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Pentru că ministerul pe care-l conduce a lansat Harta Interactivă a Tineretului, cu datele de contact si eveni­mentele organizate de toate Casele de Cul­tură ale Studenților, Fundațiile pentru Ti­ne­ret, asociațiile și fe­de­rațiile de și pentru tineri/ studenți, precum și organizațiile non-gu­ver­namentale din domeniu.