Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Spun cârcotașii prin târg că e nebunie ma­re într-o instituție. Oa­menii s-au dezlănțuit și nu mai vor să lu­creze cu un coleg, care se crede mare bas­culă, zic ei. Gurile rele șușotesc că omul a în­nebunit și nu mai știe încotro să o apuce, după ce a primit un mesaj că va pleca de acolo și, ce e mai rău pentru el, nu va mai primi un alt post, la schimb. Zvonerii po­ves­tesc pe la colțuri că respectivul a călcat tare pe bec, de s-a spart, iar acum totul s-a sfârșit pentru el, ca­riera lui se încheie ru­șinos. În aceste con­diții, colegii l-au dat deja la o parte, în aș­teptarea sfârșitului ne­milos.

 

Zvonerii susțin că o duduie despre care se spune că dă țepe fir­melor de construcții, din orașul cu cetate, mai are la activ anu­mite activități care îi măresc considerabil bu­getul personal. Cică res­pectiva se folo­seș­te de faptul că lu­crea­ză la stat și ma­ne­vrează din poziția pe care o ocupă cine pri­mește niște contracte bănoase. Așa se face că duduia a deranjat pe unii care nu dau comisionul cerut de aceasta și care nu au luat nici un contract, dacă așa au procedat. Cârcotașii au aflat însă că duduia de care vorbim are și un punct slab, ceva înregistrări făcute chiar de un amic de-al său, și care a reclamat-o la orga­nele de anchetă. Sur­prize, surprize, așa­dar, un nou sezon.