Baza de impozitare a TVA între părţi afiliate

În general, obiectul unei inspecţii fiscale are ca obiective:
– verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscală, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea bazelor de impozitare şi a obligaţiilor fiscale principale privind:
1. Taxa pe valoarea adăugată;
2. Impozit pe profit.
– verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;
– verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, dacă prezintă interes pentru aplicarea legislaţiei fiscale şi contabile.
În ceea ce priveşte tranzacţiile între persoanele afiliate, organele de inspecţie procedează la emiterea Solicitării de întocmire şi prezentare a dosarului preţurilor de transfer, în cazul contribuabililor/plătitorilor ce au obligaţia elaborării şi prezentării acestuia conform prevederilor art.108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „(…) În cadrul unei tranzacţii, al unui grup de tranzacţii între persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, în cazul în care principiul valorii de piaţă nu este respectat … suma venitului sau a cheltuielii, aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei (…)”.
Astfel, în situaţia ajustării cheltuielilor la beneficiarul livrărilor/prestărilor, constatările fiscale cu privire la impozitul pe profit se concretizează, ca urmare a ajustărilor, în stabilirea impozitului pe profit suplimentar.
În practică, datorită practicii neunitare a organelor de inspecţie fiscală din cadrul ANAF, întâlnim situaţii în care constatările fiscale vizează şi taxa pe valoarea adăugată în cazul contribuabililor/ plătitorilor care au drept de deducere integral.
Dispoziţiile legale încălcate invocate de organele de inspecţie fiscală în conţinutul constatărilor cu privire la taxa pe valoarea adăugată precizează, de regulă: ”prin nedeterminarea corectă a TVA au fost încălcate prevederile art.11 alin.(4) şi art.286 alin.(1) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”
În opinia noastră, atât temeiul de drept, cât şi dispoziţiile legale încălcate, menţionate mai sus, invocate de către organele de inspecţie fiscală în conţinutul constatărilor cu privire la taxa pe valoarea adăugată, în cazul contribuabililor/plătitorilor părţi afiliate care au drept de deducere integral, nu sunt aplicabile, motivat de următoarele:
1. În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ”(…) În cadrul unei tranzacţii, al unui grup de tranzacţii între persoanele afiliate, organele fiscale pot ajusta (…) suma venitului sau cheltuieli aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei (…)”.
Potrivit reglementărilor art.11 alin.(5) din Lege, Prevederile alin. (1) – (4) se aplică în scopul stabilirii impozitelor directe, iar în conformitate cu prevederile art.265 din Lege, „Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect (…)“.
2. Baza de impozitare a TVA între părţi afiliate – reglementată la art.286 alin.(1) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – prevede o excepţie de la regula de bază, respectiv atunci când beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 pct. 20 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, baza de impozitare este considerată valoarea de piaţă în următoarele situaţii (sunt transpuse prevederile art.80 din Directiva TVA):
– atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă şi beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere;
– atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă şi furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere, livrarea sau prestarea fiind scutită fără drept de deducere;
– atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piaţă şi furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere;
Prevederile art.286 alin.(1) lit.e) se aplică exclusiv pentru situaţiile expres menţionate mai sus, nefiind aplicabile atunci când părţile afiliate au drept de deducere integral. Indiferent de preţul utilizat în cadrul tranzacţiilor acesta nu va fi comparat cu preţul de piaţă. În acest sens, amintim şi jurisprudenţa CJUE – cauzele conexate C-621/10 şi C-129/ Balkan şi Prodinvest.
Precizăm că organele de inspecţie fiscală au obligaţia de a aplica hotărârile CJUE în cadrul inspecţiilor sau aprecierilor pe care le efectuează asupra situaţiei fiscale a contribuabililor, iar contribuabilii au dreptul la aplicarea hotărârilor Curţii.
Nu în ultimul rând, menţionăm că astfel de constatări cu privire la taxa pe valoarea adăugată afectează principiul neutralităţii fiscale, pentru baza impozabilă stabilită suplimentar realizându-se o dublă impunere: pe de o parte, colectarea integrală a taxei de către furnizor/prestator, iar pe de altă parte, neacordarea dreptului de deducere integrală pentru beneficiarul livrării/prestării.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.