Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Spun zvonerii că o tinerică, fostă anga­ja­ta într-o instituție de stat, a început să vor­bească despre fostul ei șef și, mai ales, des­pre avansurile pe care el i le-ar fi făcut a­cesta. Gurile rele po­ves­tesc pe aici că ti­ne­rica a tăcut mâlc o pe­rioadă lunga de timp, dar acum, nu se știe de ce, sau poate vin ale­gerile și informațiile trebuie folosite, s-a ho­tărât să vorbească despre asta. Câr­co­tașii susțin că ar fi vor­ba de remușcări, căci fata a răspuns pro­pu­ne­rilor șefului de a­tunci. Se pare că vom asista la un adevărat serial de dragoste, a­nunță tinerica noastră. Îl va distruge ea pe fostul șef? Vom afla.

 

Șușotesc zvonerii pe la colțuri că un șef din zonă a fost prins cu iubita la mall, în timp ce nevasta se chinuia cu ceva boli prin spital. Cârcotașii povestesc că omul nostru ar fi spus că trebuia să ia o pauză și asta s-a gân­dit că e cel mai bine, o plimbare la mall, ală­turi de iubită, care a ieșit cel mai bine din toată afacerea asta. Adică a primit cadou o bijuterie scumpă, doar pentru că și-a făcut timp tocmai când șe­ful de care vorbim a vrut puțină liniște, fără telefoane și fără șe­dințe din alea obo­si­toare. Dar, cum se în­tâmplă mereu, a fost zărit de un cunoscut, care imediat i-a dat te­lefon nevestii, care se pare s-a îmbolnăvit și mai tare la auzul unei asemenea vești.