Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Răspândacii și-au intrat în pită, că nu mai este mult până la ale­geri. Gurile rele spun că în regiunea cu lămpașe se formează adevărate comandouri de pos­taci, scopul fiind cam­pania de anul viitor. Pe câte o pită și o sticlă de tărie, militanții unei organizații au adunat buletine și identități cu care vor defila pe re­țe­lele sociale cu me­sa­jele lor de denigrare. Bârfitorii spun că suc­cesul pare a fi garantat iar actualii edili, dar și alți candidați vor fi terfeliți ca niciodată. Capul milițiilor de pos­taci ar fi un fost mare politician, acum retras în munți, iar finanțarea pen­tru racolarea pos­ta­cilor vine în mare par­te din bugetul său. Omul ar fi vrut de ceva vreme să fie șeful pe județ al organizației, dar cum planurile i-au fost puțin stricate, s-a re­orientat pe zona de sud a județului.

 

Aproape o întreagă co­munitate de afa­ce­riști din regiunea cu lăm­pașe este exas­pe­rată de acțiunile unui co­leg de-al lor. Până și șeful centrului comer­cial în care-și des­fă­șoa­ră toți activitatea este exasperat de in­di­vidul de care nimeni nu se atinge. Cârcotașii spun că indezirabilul face tot ce-i trece prin cap iar în ciuda sesi­ză­rilor făcute către auto­ri­tăți, până acum a scă­pat nevătămat. Curajul individului vine, dacă ne luăm după zvonari, de la șeful unei struc­turi de ordine din ca­pi­tala regiunii cu lăm­pa­șe. Omul îl anunță de fie­care dată când co­mite, îl sfătuiește cum să scape sau cum să-i pună la respect pe cei care îi fac sesizări. Tot bârfitorii mai spun că in­dividul nu primește pe degeaba protecție, că jumătate din afa­ce­rea pe care o adm­i­nis­trează ar fi chiar a pr­otectorului său.