Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc cârcotașii că un vice de la noi este foarte interesat de plata unei chirii la o firmă. Zvonerii sunt con­vinși că omul nos­tru se interesează dacă instituția a plătit chi­ria, pentru că are ceva comision de a­colo. Altfel, nu se ex­plică insistența lui și presiunea pusă pe an­ga­jați ca să se plă­tească suma respec­tivă. Cârcotașii se dis­trează cum vicele de care vorbim și-a luat în serios această treabă, în loc să se ocupe de ceva treburi pentru ce­tățeni. Nu, el e doar cu atenția la „aface­ri­le” lui, că doar nu-i ajun­ge salariul de vice­primar.

 

Sunt vorbe spuse de gurile rele! Se pare că s-a aflat cum un per­sonaj cu aere de vedeta a băgat în bu­zunare foarte mulți bani, așa, ușor., fără să afle multă lume. Vor­bim de sume exorbi­tante, luate pe influen­ța funcției, motiv pen­tru care omul și-a a­tras invidia multor co­legi. În aceste condiții, respectivul vrea să scape de invidioși. Are două variante, susțin cârcotașii. Fie le face ceva să scape de ei, din organizație, fie le dă și lor ceva din su­mele luate. Zvonerii nu știu ce alegere va face omul nostru, dar se va afla în scurt timp.