ComunitatePolitica si administratie

Băița: Adio vechilor probleme legate de gestionarea deșeurilor. Un nou proiect investițional câștigat pentru comunitate

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Băița a acce­sat și câștigat o finanțare în baza că­reia în extravilan va înființa un centru de colectare prin aport voluntar (CAV), prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel, atât rezi­du­rile rezultate în urma construcțiilor plus multe alte deșeuri pot fi ges­tionate civilizat și legal.

Obiectiv major
CAV-urile asigură colectarea sepa­rată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, res­pec­tiv reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi adunate în pubelele individuale, pre­cum și fluxurile speciale – voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri pe­ri­culoase, deșeuri din construcții și de­molări, etc. Obiectivul general al acestei subinvestiții este accelerarea pro­ce­sului de extindere și de modernizare a sistemelor de gestionare inteligentă. ,, Cred că în sfârșit se va putea soluționa problema molozului și a diferitelor ma­teriale rămase în urma construcțiilor. Oamenilor li se spunea că nu e voie să le arunce cine știe prin ce văi, dealuri, păduri sau pe malul apelor, dar nu li in­dica vreun loc special amenajat pentru așa ceva. Din cauză că nu era. Așa că de acum încolo nu va mai exista nici un fel de scuză. Totul o să fie organizat. Este o investiție practică și în folosul tuturor”, a transmis primarul din Băița, Damian Diniș (foto), care a semnat contractul de finanțare, așa că urmează imple­men­tarea propriu-zisă. Mai trebuie adăugat că ținta propusă prin acest program este construirea și operaționalizarea a 565 de centre de colectare cu aport vol­untar până la jumătatea anului 2026. Minis­te­rul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția beneficiarilor un pro­iect tip, tocmai ca să încurajeze și să ajute au­to­ri­tățile. Alocarea financiară to­tală acor­dată prin PNRR pentru lu­cră­rile des­ti­nate demersului este de 587.860.000 euro, din care 135.660.000 euro re­pre­zintă cotă supli­men­tară față de pro­cen­tul de 30% din sumele pre­vă­zute prin PNRR. Pro­iec­tele sunt selec­tate pentru fi­nan­țare în or­di­nea priorităților sta­bilite pe ba­za cri­te­riului „pri­mul ve­nit, pri­mul ser­vit”.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.