Comunitate

Apel al primarului din Gurasada către cetăţenii vizaţi de Legea 231/2018

Magdalena Șerban
Administrația publică din Gurasada le amintește cetățenilor faptul că încă mai pot fi trimise cereri pentru stabilirea dreptului de proprietate, conform Legii 231/2018 care mo­difică Legea fondului funciar nr. 18/1991, termenul-limită fiind abro­gat. Până acum, totalul solicitărilor a ajuns la 216.

În implementare
Cadrul legal vizează suprafaţa de teren aferentă casei de locuit şi ane­xelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora care sunt evidenţiate ca atare în actele de pro­prietate, în cartea funciară, în re­gistrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de mar­tori. Totodată, în cazul terenurilor afe­rente locuinţei, care nu au fost coope­rativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita emiterea titlului de proprietate, astfel: dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, dacă terenul este în proprie­tatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi şi nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. “În ce ne privește, în total au fost depuse de la intrarea în vigoare a Legii 231 și până în prezent 216 cereri, fiind emise 110 titluri de proprietate conform preve­derilor legale. Diferența rămasă re­prezintă solicitări primite, dar fără do­cumente anexate. Au fost notificate persoanele respective, iar dacă vor veni cu actele, le vom soluționa. De asemenea, în lucru, momentan, mai sunt două cereri. Îi invit pe aceia care încă nu s-au decis sau pur și simplu din neglijență ori din lipsă de timp nu au reușit să solicite acest drept pe care statul le dă șansa să și-l dobân­dească, să nu lase să treacă timpul. Oricum, ei pot să-și facă măsurătorile solicitând serviciile unui topograf autorizat, iar când vin cu ele la primărie pot întocmi și cererea. Asta, ca formă de ajutor, să nu facă mai multe drumuri ”, a afirmat Silviu Nan (foto), primarul din Gurasada.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.