Anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru perioadele fiscale 1 iulie 2015 – 31 dec. 2017

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 9.05.2019, Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Motivul emiterii actului normativ, privitor la anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, este conţinut în Nota de fundamentare, astfel:
– inechităţile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora, în anumite situaţii, persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel.
Astfel, pentru perioadele fiscale 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, pentru persoanele care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuţiei a fost condiţionată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului de bază minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre de Guvern, astfel încât dacă venitul lunar realizat a fost sub plafonul minim, contribuţia s-a calculat asupra acestui plafon.
Situaţia mai sus prezentată este valabilă până la data de 31 decembrie 2017. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 s-a trecut de la sistemul de stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal competent prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin declaraţia unică), iar contribuţia se datorează numai de către persoanele fizice care realizează venituri de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară. Persoanele care realizează venituri sub acest nivel, precum şi persoanele care nu realizează venituri, pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru dobândirea calităţii de asigurat.
Schimbările preconizate, privitoare la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, vizează, în principal, următoarele:
– se propune reglementarea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Aceleaşi prevederi se propun şi în cazul persoanelor fizice care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe ţară. Prevederile proiectului de act normativ nu se aplică persoanelor fizice pentru care organul fiscal a emis decizie de impunere ca urmare a opţiunii acestora pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în conformitate cu prevederile art. 180 din Legea nr. 227/2015, astfel cum au fost modificat prin dispoziţiile Legii nr. 112/2016, respectiv fie lunar, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia, fie la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii. De asemenea, se propune ca pentru aceeaşi perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere.
De menţionat, totodată, şi următoarele:
– anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care va fi comunicată contribuabilului.
– în cazul în care, anterior intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor avute în vedere în proiectul de act normativ, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.
– procedura de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonanţei de urgenţă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.