Politica si administratie

Anul European al Competențelor are nevoie de o mai bună vizibilitate în România

Anul European al Competențelor este în plină desfășurare, iar în România ar trebui să existe o mai mare vizi­bi­litate în privința inițiativelor din cadrul aces­tui an tematic, consideră euro­par­la­men­tarul Iuliu Winkler (foto) (UDMR, EPP).
„Sunt deja în desfășurare numeroase inițiative pornite de la Bruxelles în cadrul Anului European al Competențelor. Începerea anului universitar, a activității școlare, reprezintă un bun prilej pentru o racordare mai bună la aceste inițiative care urmăresc investiții mai mari în edu­cație, în formarea, perfecționarea și re­calificarea profesională, prin adaptarea competențelor la nevoile pieței forței de muncă și printr-o organizare mai efi­ci­entă a învățării pe tot parcursul vieții”, a afirmat Winkler.
Europarlamentarul și-a exprimat con­vingerea că ”viitorul este digital”, iar tinerii, în mod special, trebuie să fie conș­tienți de faptul că au nevoie de competențe digitale.
„Grupul PPE din Parlamentul Euro­pean este preocupat de faptul că de­ca­lajul dintre competențele de care dis­pun ti­nerii și nevoile de pe piața forței de muncă este extrem de mare, lucru care reiese din studiile Eurobarometru. Tre­buie să aducem mai aproape educația, mediul de afaceri și sectorul pu­blic în vederea unei cooperări mai strân­se cu atât mai mult cu cât trans­for­mările pro­duse de tranziția verde și di­gitală sunt dinamice și rapide. Indi­fe­rent de cariera pe care un tânăr o alege azi, pentru a-și desfășura activitatea va avea nevoie de competențe digitale solide. Anul Euro­pean al Compe­ten­țe­lor creează cadrul necesar pentru creș­terea gradului de conștientizare în privința acestor pro­vocări”, a spus Winkler.
Anul European al Competențelor este o continuare a Anului European al Tineretului și se va încheia în 8 mai 2024.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura