Comunitate

În curând, comuna Crișcior va inaugura câteva obiective de interes major, toate realizate din finanțări câștigate pe diverse axe

Magdalena Șerban

Autoritățile publice din Crișcior au strâns cureaua bugetară cât au putut de tare tocmai pentru a putea scrie proiecte și a face studii de fezabilitate în vederea accesării de fonduri ne­ram­bursabile care să susțină im­ple­men­tarea unor investiții de amploare. Acum, se apropie perioada rezul­ta­telor, obiectivele fiind pe ultima sută de metri de materializare.

Sală de sport, sediu administrativ, dispensar. Plus cămin cultural și sistem de supraveghere video
„Construcția sălii școlare de sport, am­plasată în curtea Liceului Tehnologic Crișan din Crișcior va dis­pune de o tri­bună cu 102 locuri, ves­ti­a­re, teren multi­funcțional, totul fiind fă­cut prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Investiții (CNI). E aproa­pe finalizată, într-o lună fiind pro­gra­mată recepția lucrărilor. La fel și rea­bi­litarea, ex­tin­derea, modernizarea și dotarea pri­măriei, obiectiv derulat prin Programul Național de Dezvoltare Lo­cală PNDL. A fost mansardată, re­com­­partimentată pentru a fluidiza activ­i­ta­tea și urmează să achiziționăm mo­bi­lierul necesar, momentan lucrând la curte. Avem în sfârșit sală de ședință, Casă a Căsă­toriilor, adică e altceva. Tot prin PNDL am reabilitat și dotat dis­pen­sarul uman, fiind în faza de dotare, deci punând punct final, în curând. De asemenea, poate că reușim să finalizăm și mon­tarea sistemelor de supra­ve­ghere video, acest lucru făcându-se în baza unui proiect câștigat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Iar dacă vom termina și căminul cultural din Crișcior, atunci chiar mă declar extrem de mulțumit. Tot prin PNRR avem rea­bilitarea energetică a edificiului, astfel încât să implice chel­tuieli reduse de întreținere și func­țio­nare”, a transmis Ilie Ovidiu Furdui (foto), primarul din Crișcior. Acesta mai anunță că s-a obținut un microbuz școlar elec­tric, prin demersul susținut de Consiliul Județean Hunedoara, fiind deosebit de important, în con­di­țiile în care în mo­mentul de față cele două mi­cro­­buze care de­ser­vesc șco­larii sunt uzate, deci mari con­suma­toare de bani pen­tru reparații. Am­­bele ne­ce­si­tă înlocuire.