Comunitate

AMICUS PLATO SED MAGIS AMICA VERITAS

Repet mereu, anul 1989 a adus schim­bări majore în Europa Central Răsăriteană, deci și în țara noastră. Sistemul comunist s-a prăbușit. Cel mai mare câștig îl reprezintă posibi­li­tatea liberei circulații a oamenilor și ideilor. Un alt aspect semnificativ îl re­prezintă afirmarea liberă a mino­ri­tă­ților, context în care rutenii se bucură de cea de-a treia renaștere națională, eludându-se persecuțiile la care au fost supuși „grație” regimului sovietic sau celor de obediență sovietică.
Revoluția Română din Decembrie 1989 a determinat, din fericire, o trans­formare a societății românești în an­sam­blul ei. Din păcate nu a dus la o evo­luție pe măsura evenimentelor a men­talităților și, mai ales, în unele cazuri, a caracterelor umane. Libertatea a fost negativ înțeleasă, mulți confundând-o cu liberul arbitru. Mai grav este când în fundalul unei competențe profesionale se ascunde un caracter mărunt, lipsit în totalitate de orice etică. Am ales pentru articol acest titlu tocmai pentru a sub­linia aspectul menționat. De ce în limba latină? Deoarece aceasta este funda­men­tul culturii universale, cel puțin în varianta sa europeană. Mediile româ­nești medievale au adoptat, măcar parțial, limba și cultura latină. Tradu­cerea în limba română a titlului sună ast­fel: „Mi-e prieten Platon dar mai prieten îmi este adevărul”. Expresia subliniază că nu este suficient ca o părere să devină pertinentă doar dacă este emisă de o personalitate cu o oarecare auto­ritate. Expresia îi aparține lui Aristotel (384 – 322 î.Hr.), filosof al Antichității grecești, discipol al lui Platon (427-347 î.Hr.). Acesta, la rândul lui a fost discipol al lui Socrate (469-399 î.HR.), dar a fost consacrată de Ammonius Saca (175-242) în lucrarea „Viața lui Aristotel”. Socrate, Platon și Aristotel au concre­tizat filosofia ca o concepție generală despre lume și viață, despre existență și cunoaștere. Ammonius Saca, creștinat la maturitate, a fost un promotor al va­lorilor filosofiei grecești antice reușind o apropiere a acesteia de preceptele creștinismului.
Nu toți oamenii înțeleg că autoritatea trebuie să se subsumeze adevărului. Este și cazul lui Corin Mălieș. Da, acesta este pregătit profesional. Tocmai de aceea este privit cu admirație deși etica sa este fatalmente deficitară. De exem­plu contestă de dimineață până seara și de seara până dimineața Revoluția Română din Decembrie 1989. Cu toate acestea datorită ei a ieșit din ilustrul anonimat în care se zbătea în timpul re­gimului comunist. A ajuns în con­ducerea Inspectoratului Școlar Jude­țean. Ce a realizat? Foarte mult. Prin tertipuri s-a transferat pe o catedră similară de la un liceu la altul. La noua instituție a început să lucreze cu elevii printr-o metodă originală, aplicată ele­vilor pasionați de disciplina pe care o preda Corin Mălieș. O elevă, con­vențional o denumim Iuliana, a dezvăluit prima ce se întâmplă. Profesorul îi pro­pune o înțelegere. Dacă răspunsurile ei nu pot fi notate cu 10 să accepte să fie evaluate cu nota 2. Copila, naivă, acceptă. Și în primul trimestru al pri­mului an de studiu are media 2 la dis­ciplina respectivă. Părinții ei, cunoștințe bune cu noi, subsemnatul și soția mea, ni se adresează relatându-ne situația, solicitând o părere. Noi le-am spus că trebuie să discute cu profesorul Mălieș. Mama Iulianei îl abordează. „Nu vă faceți griji doamnă. Totul este sub control. Asta-i viața”, răspunde acesta. Mama nu se lasă deoarece nu înțelege cum fiica ei, foarte silitoare, are la dis­ciplina respectivă media aceea în­fio­rătoare. Profesorul repetă la nesfârșit: „Asta-i viața” spre disperarea părintelui Iulianei. Văzând că Mălieș Corin nu are nici o explicație vine ea cu o propunere: „Domnule profesor, nu ar fi bine să faceți Dumneavoastră meditații cu Iuliana. Poate o ajută”. Acesta o privește cu o pasivitate uimitoare, care suge­rea­ză fățărnicia. În fine, răspunde după câ­teva clipe, care i-au părut o eternitate dis­peratului părinte. „Dacă Dumnea­voas­tră vreți, se poate”. Începând cu cea de-a doua treime a anului școlar au demarat meditațiile. Timp de 11 trimestre au continuat până la absol­vire. Minune, Iuliana a avut mereu media 10. Asta-i viața, ar spune Corin Mălieș.
Desigur, realizările lui Corin Mălieș nu pot fi negate dar nici lipsa de moralitate nu poate fi eludată. Parafrazez: „Amicus Corin Mălieș sed magis amica veritas”/ Mi-e prieten Corin Mălieș dar mai prieten îmi este adevărul.

Dr. Gheorghe Firczak