Amendarea prevederilor privitoare la sistemul obligatoriu de plată defalcată a TVA

     Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA.
Motivul emiterii actului normativ, descrierea situaţiei actuale şi schimbările preconizate se regăsesc în Nota de fundamentare, astfel:
    Motivul emiterii actului normativ
Promovarea actului normativ este determinată de necesitatea amendării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA care prevede un sistem obligatoriu de plată defalcată a TVA pentru anumite categorii de persoane impozabile, în vederea implementării unui mecanism opţional, ca urmare a scrisorii Comisiei Europene nr. C(2018) 7121 final din 8 noiembrie 2018 de punere în întârziere în cauza 2017/2180 – având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul UE a sistemului de plată defalcată a TVA în aplicare de la 1 ianuarie 2018.
    Descrierea situaţiei actuale
În prezent au obligaţia aplicării mecanismului plăţii defalcate a TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) la 31 decembrie 2017 înregistrau obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu au fost achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Alte persoane impozabile decât cele menţionate mai sus pot opta pentru aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA, beneficiind de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul.
Beneficiarii – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu excepţia instituţiilor publice – au obligaţia plăţii defalcate a TVA aferente achiziţiilor efectuate de la furnizorii/prestatorii care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA.
Conform art. 16 din OG nr.23/2017, contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.
     Schimbări preconizate
Ca urmare a scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere în cauza 2017/2180 – având ca obiect incompatibilitatea cu dreptul UE a actualului sistemul de plată defalcată a TVA, s-a decis amendarea OG nr.23/2017 în vederea implementării unui mecanism opţional de plată defalcată a TVA.
Astfel, mecanismul plăţii defalcate a TVA va fi aplicat numai opţional de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, iar beneficiarii acestora nu vor avea obligaţia de a face plata defalcată a TVA, cu excepţia acelora care au optat la rândul lor pentru aplicarea mecanismului.
Persoanele care vor opta pentru aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA nu vor mai beneficia de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul.
Persoanele care aplică în prezent opţional mecanismul plăţii defalcate a TVA vor beneficia de facilităţile prevăzute de OG nr.23/2017 numai pentru perioada anterioară intrării în vigoare a noilor dispoziţii.
Totodată, în vederea simplificării procedurii de administrare a acestor persoane impozabile, inclusiv în ceea ce priveşte ridicarea popririi, se propune modificarea prevederilor art. 16 din OG nr.23/2017 astfel încât contul de TVA să poată fi executat silit atât pentru plata TVA datorate bugetului de stat, cât şi pentru plata altor obligaţii bugetare restante.
De asemenea, proiectul include norme tranzitorii pentru ieşirea contribuabililor din sistem, atât a celor care au aplicat mecanismul în mod obligatoriu, cât şi a celor care au aplicat mecanismul în mod opţional pe bază de facilităţi, având în vedere că facilităţile vor fi eliminate la data intrării în vigoare a noului mecanism.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.