Politica si administratie

Alte investiții în comuna Băcia

În comuna Băcia lucrurile se mișcă și se mișcă bine. Sunt proiecte pe fonduri europene, cu bani de la guvern, din fonduri proprii. Primăria din Băcia are în derulare, de exemplu, o investiție prin Compania Națională de Investiții (CNI) pentru sala de sport din satul Băcia. În comună va fi reabilitat din punct de ve¬dere energetic dispensarul medical, iar trei stații de încărcare mașini elec­trice vor fi construite. Mai sunt și lu­crări de canalizare.
„În câteva săptămâni Primăria Băcia va semna un contract de finanțare din fonduri guvernamentale, care prevede reabilitarea trotuarelor precum și ame­najarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale și pe cealaltă parte a drumului DJ 668D, de la bariera de la Tâmpa până la ieșirea din Băcia, la intersecția cu DN 66”, arată Florin Alba (foto), primarul comunei Băcia. Proiectul mai cuprinde și reabilitarea căminelor de canalizare aflate aici, dar și asfaltarea drumului pe toată lun­gimea sa. (A.Năstase)