Politica si administratie

Bani pentru Cabinetele medicilor de familie

Un număr de 40 de Cabinete ale Me­dici de familie din județul Hunedoara au fost preselectate pentru finanțare prin PNRR, anunță cei de la DSP.
Astfel, medicii de familie din loca­li­tățile: Balşa, Geoagiu, Aninoasa, Dobra, Boşorod, Vaţa de Jos, Vălişoara, Baru, Ghelari, Pui, Certeju de Sus, Baia de Criş, Romos, Râu de Mori, Densuş, Rapoltu Mare, Teliucu Inferior, Buceş, Romos, Veţel, Gurasada, Orăştioara de Sus, Bucureşci, Sălaşu de Sus, Uricani, Crişcior, Peştişu Mic, Sarmizegetusa, General Berthelot, Băiţa vor beneficia de fonduri prin PNRR. Obiectivul In­ves­tiției este reabilitarea, modernizarea și dotarea cabinetelor de asistență me­dicală primară cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici. Dotarea va cu­prin­de: aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de ti­pul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice. Rata de finanțare este 100 la sută, nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului. (A.Năstase).