Adăpostul de urgență pe timp de noapte Deva revine la programul de vară

Adăpostul de urgență pe timp de noapte Deva va funcționa după pro­gra­mul de vară – începând de sâm­bă­tă, 1 aprilie 2023. Astfel, serviciul so­cial de urgență destinat, în principal, persoanelor și familiilor fără adăpost, va funcționa zilnic, de luni până du­minică, între orele 19:00-7:00.
Perioada de găzduire în Adăpostul de noapte a fost majorată, anul acesta, de la 60 de zile la aproape 6 luni – în cazul beneficiarilor care au avut ul­timul domiciliu sau ultima reședință în mu­ni­ci­piul Deva, în timp ce persoanele aflate în tranzit în oraș beneficiază de cel mult 5 zile de găzduire – față de o zi, cum pre­ve­dea vechiul regulament. Serviciul social se acordă gratuit per­soanelor care nu au nici un venit. Cele­lalte categorii de beneficiari sunt găz­duite cu plata unei contribuții între 5 lei/noapte – 25 lei/ noap­te, în funcție de nivelul veniturilor realizate. Adăpostul de urgență pe timp de noapte Deva este situat pe strada Nicolae Grigorescu, nr.8 Bis și are o ca­pacitate de 30 de locuri. Pe lângă ca­zarea pe timpul nopții, într-un pat curat, cu haine de schimb și două mese pe zi, cu apă caldă și căl­dură, plus posi­bi­litatea de spălare a hainelor, beneficiarii serviciului social sunt sprijiniți și con­siliați pentru de­pășirea situației de dificultate în care se află.
În prezent, Adăpostul de urgență pe timp de noapte găzduiește un număr de 11 persoane, dintre care 9 bene­fi­ciază de serviciul social în baza unui contract pe perioadă determinată, iar alte două, pe baza unei cereri pentru o noapte. Anul trecut, numărul be­ne­ficiarilor a de­pă­șit 150 de persoane, în rândul aces­tora fiind înregistrați și co­pii minori – conform datelor cen­tra­lizate de Biroul Res­posabil de Dome­niul Serviciilor Sociale. (A.N.)