Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (continuare)

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele de modificare/completare propuse.
Continuăm prezentarea, în cele ce urmează, a textelor propuse şi motivările iniţiatorilor privitor la Codul de procedură fiscală.

Capitolul II. Controlul inopinat
3.7. Art. 134. Obiectul controlului inopinat
Textul actual: (3) Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele controlului, şi nu poate fi mai mare de 30 de zile.
Text propus: (3) Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele controlului, şi nu poate fi mai mare de 30 de zile. Procesul-verbal emis după împlinirea termenului de 30 de zile nu constituie mijloc de probă în sensul art. 55.
Motivarea iniţiatorului: Legea nu reglementează nici o sancţiune în cazul nerespectării termenului maximal de 30 de zile.
Având în vedere particularităţile controlului inopinat şi ale Procesului-verbal, se propune o sancţiune distinctă, şi anume încetarea oricărei acţiuni de control cu consecinţa ca Procesul-verbal întocmit cu nerespectarea termenului să nu poată fi considerat mijloc de probă.

Capitolul III. Controlul antifraudă
3.8.1. Art.137, Reguli privind controlul operativ şi inopinat:
Textul actual:
Textul propus: (5) Dispoziţiile art. 134, art. 135 sunt aplicabile în mod corespunzător şi controlului antifraudă.
Motivarea iniţiatorului: Forma curentă a legii nu conferă nici un fel de garanţii pentru protejarea drepturilor contribuabilului supus inspecţiei antifraudă. Drept urmare, considerăm necesară menţionarea expresă a următoarelor:
– oferirea posibilităţii contribuabilului de a cunoaşte perioadele fiscale şi obligaţiile fiscale supuse verificării;
– limitarea controlului antifraudă la perioada aflată în interiorul termenului de prescripţie de a stabili obligaţii fiscale;
– fiind o specie de control inopinat, limitele şi regulile de desfăşurare trebuie respectate asemenea.

3.8.2. Art. 1371. Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi înştiinţat:
Textul actual:
Textul propus: La începerea controlului operativ şi inopinat, contribuabilul/plătitorul supus controlului antifraudă are dreptul de a fi înştiinţat cu privire la acţiunea care urmează să se desfăşoare. În acest scop, inspectorul antifraudă desemnat cu efectuarea controlului înmânează contribuabilului/plătitorului un aviz de control care cuprinde temeiul juridic şi obiectul controlului antifraudă.
Motivarea iniţiatorului: Pentru a stabili cadrul în care contribuabilul trebuie să-şi îndeplinească obligaţia de colaborare, precum şi limitele exercitării, de către organul antifraudă, a limitelor exercitării dreptului de apreciere.
Stabilirea acestui cadru este foarte importantă pentru buna derulare a acţiunii de control, fiind în concordanţă cu fundamentul şi exigenţele principiului bunei administrări.

3.8.3. Art. 1372. Rezultatele controlului antifraudă:
Textul actual:
Textul propus: (1) La finalizarea controlului operativ şi inopinat se încheie Proces-verbal de control/act de control, în condiţiile legii. Un exemplar al Procesului-verbal de control/actului de control se comunică plătitorului/contribuabilului.
(2) Procesul-verbal/actul de control prevăzut la alin. (1) constituie mijloc de probă în sensul art. 55, inclusiv în situaţia în care în conţinutul său sunt prezentate consecinţele fiscale ale neregulilor constatate.
(3) Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în Procesul-verbal/actul de control în termen de cinci zile lucrătoare de la comunicare.
(4) Constatările consemnate în procesul-verbal/actul de control prevăzut la alin. (1) pot fi luate în considerare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţia fiscală.
Motivarea iniţiatorului: Clarificarea regimului actelor antifraudă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.