Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului de procedură fiscală (2)

(urmare din nr. de ieri)

3.3. Art. 124, Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Textul actual: –
Textul propus: (4) În vederea îndeplinirii obligaţiei de colaborare, contribuabilul poate solicita întâlniri pentru discuţii cu echipa de specialişti din structurile specializate din cadrul organului fiscal central, dacă organul de inspecţie fiscală implică astfel de specialişti în inspecţia fiscală, chiar dacă aceştia nu fac parte din echipa de control.
Motivarea iniţiatorului: Propunerea are în vedere, în mod prioritar, specialiştii din zona preţurilor de transfer, adesea implicaţi de echipele de control în inspecţiile fiscale, fără însă a exista un mecanism procedural care să ofere posibilitatea contribuabilului de a interacţiona cu aceştia pentru a avea o discuţie tehnică şi constructivă.

3.4. Art. 126, Durata efectuării inspecţiei fiscale:
Textul actual: (1) Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de:
a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime;
b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;
c) 45 de zile pentru ceilalţi contribuabili.
Textul propus:
a) 180 de zile lucrătoare pentru contribuabilii mari, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime;
b) 90 de zile lucrătoare pentru contribuabilii mijlocii;
c) 45 de zile lucrătoare pentru ceilalţi contribuabili.
Motivarea iniţiatorului: Modificarea termenelor maxime de durată a efectuării inspecţiei fiscale, în sensul introducerii prevederii exprese în Codul de procedură fiscală ca la calcularea termenelor pe zile să se ia în considerare doar zilele lucrătoare.
Textul actual: (2) în cazul în care inspecţia fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la alin. (1), inspecţia fiscală încetează, fără a se emite raport de inspecţie fiscală şi decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. În acest caz, organul de inspecţie fiscală poate relua inspecţia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspecţia fiscală iniţială, o singură dată pentru aceeaşi perioadă şi aceleaşi obligaţii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1).
Textul propus: „În cazul în care inspecţia fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la alin. (1) în care nu se includ perioadele de suspendare legală a inspecţiei fiscale, inspecţia fiscală încetează, fără a se emite raport de inspecţie fiscală şi decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. În acest caz, organul de inspecţie fiscală poate relua inspecţia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspecţia fiscală iniţială, o singură dată pentru aceeaşi perioadă şi aceleaşi obligaţii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1). Emiterea raportului de inspecţie fiscală şi deciziei de impunere sau deciziei de nemodificare a bazei de impunere cu încălcarea prevederilor prezentului alineat atrage nulitatea acestora”.
Motivarea iniţiatorului: În prezent există puncte de vedere contrare în ceea ce priveşte interpretarea alin. 2 al art. 126 Cod procedură fiscală, într-o opinie considerându-se că „dublul perioadei prevăzute la alin. (1)” se calculează strict prin raportare la cele 45, 90 sau 180 de zile stabilite drept durată maximă a inspecţiei fiscale – aşadar dublul duratei însemnând 90, 180 şi respectiv 360 zile, în timp ce în opinia contrară se consideră că celor 90, 180 sau 360 de zile le poate fi „adăugată” perioada în care inspecţia fiscală este suspendată în mod legal – aşadar o perioadă suplimentară de cel mult şase luni, ajungându-se deci ca dublul duratei să poată reprezenta aproximativ nouă luni, 12 luni sau 18 luni. Se impune aşadar clarificarea dispoziţiei.
În acelaşi timp, în forma actuală, sancţiunea ce ar trebui să intervină în cazul depăşirii dublului duratei maxime a inspecţiei fiscale este încetarea inspecţiei „fără a se emite raport de inspecţie fiscală şi decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere”. Însă, în practică, organele de control nu procedează niciodată ex officio la încetarea inspecţiei şi, de asemenea, nici atunci când contribuabilul solicită acest lucru, procedând la finalizarea controlului şi la emiterea raportului de inspecţie şi a deciziei de impunere corespunzătoare.
Mai mult, organul de soluţionare şi chiar instanţa de judecată ce sunt învestite cu soluţionarea căilor de atac împotriva actului emis cu nerespectarea dispoziţiilor art. 126 Cod procedură fiscală condiţionează eventuala anulare a acestuia de demonstrarea vătămării suferite de contribuabil.
În aceste condiţii, sancţiunea prevăzută de legiuitor devine inaplicabilă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.