Politica si administratie

Absolvenții de liceu, așteptați la Agenția de Șomaj

Agenţia Județeană pentru Ocu­parea Forţei de Muncă Hune­doara infor­mează absolvenţii promoţiei 2022 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a bene­ficia de toate serviciile asigurate de AJOFM în scopul inte­grării acestora pe piaţa forţei de muncă.
„Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă bene­ficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca per­soane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt: actul de identitate, în original şi copie, actele de studii (diplomă sau adeverință) şi de cali­ficare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie, declarația pe proprie răs­pundere privind restricțiile medicale (clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale). (A.Năstase)