Politica si administratie

A venit, a discutat, a plecat

­Conducerile politice ale organi­za­ţiilor Partidului Naţional Liberal (PNL) din judeţele Hunedoara, Arad, Caraş-Severin şi Timiş au avut o întâlnire de lucru regională cu pre­mierul Nicolae Ciucă, pre­şe­dinte al PNL, a informat ieri liderul filialei ju­deţene Hunedoara, depu­ta­tul Vetuţa Stănescu.
„În cadrul reuniunii au fost abor­date teme privind organizarea in­ternă şi funcţionarea partidului, pre­cum şi provocări şi oportunităţi ale adminis­traţiilor locale în imple­men­tarea pro­gramelor guvernamentale, ale stra­tegiei pentru Valea Jiului şi a progra­melor operaţionale 2021-2027″, a afirmat deputatul liberal. Întâlnirea
a avut loc în judeţul Hunedoara, iar alături de premier au fost
prezenţi prim-vicepreşedintele PNL în domeniul strategiilor politice, Dan Motreanu, şi ministrul de Interne Lucian Bode – secretar general al PNL.
„Prezenţa premierului Nicolae Ionel Ciucă în judeţul Hunedoara şi orga­ni­zarea aici a întâlnirii regionale repre­zintă o reconfirmare a inte­resului şi des­chi­derii pe care acesta le mani­festă faţă de ju­deţul nostru şi faţă de pro­blemele spe­cifice cu care oamenii de aici se con­fruntă”, a conchis Vetuţa Stănescu. (A.N.)