Comunitate

A fost finalizat proiectul de reabilitare reţele apă la Petrila

Adriana Năstase
În 23 iunie 2022 s-a făcut recepția la finalizarea lucrărilor executate în cadrul contractului „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila”, un contract semnat de Apa Serv Valea Jiului, în calitate de beneficiar și antreprenorul SC Zona D SRL.

Ce a însemnat acest contract?
Este vorba despre reabilitarea sis­temelor de alimentare cu apă și de canalizare în Petrila, pentru îmbună­tățirea serviciilor de apă și canalizare furnizate populației. Asta, în confor­mitate cu standardele de calitate ale UE și pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 de ore din 24.
Lucrările au început în toamna anu­lui 2019. Valoarea investiției este de 31 milioane de lei. Finanțarea con­tractului a fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastruc­turii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020”, respectiv 85 la sută finanțare neram­bursabilă acordată de Comisia Euro­peană prin Fondul de Coeziune, 13 la sută finanțare de la bugetul de stat și 2 la sută din bugetul local.
Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, pre­cum și a gradului de asigurare a ali­mentării cu apă potabilă a popula­ției din Valea Jiului.
Proiectul presupune investiții ma­jore în serviciile de alimentare cu apă și ca­nalizare, lucrările de moderni­zare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila și Uricani. Contractul de finan­țare a fost semnat ăn 2017 și are o va­loare totală de 384.329.650 de lei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.