Comunitate

A fost Convenția Națională a Spitalelor din România!

Adriana Năstase

Convenția Română a Spitalelor ROHO este cel mai amplu și mai com­plex eveniment medical din România care îi reunește anual pe toți decidenții și liderii de opinie din sănătate, ma­nagerii, directorii medicali și șefii de secții clinice ai principalelor spitale din România, medicii români reprezen­ta­tivi, alături de profesioniști din să­nă­tate cu reușite recente, din mai multe țări. Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a fost prezentă la eve­ni­ment, prin directorul general Adrian David (foto) și directorul economic, Ecaterina Cumpănașu.

Problemele pacienților
„Tema abordată în acest an a fost ((Sănătatea deschisă)), sănătatea care să aibă pacientul în rol central, deschisă spre servicii de calitate, spre inovare și digitalizare, eficientă, rezilientă și prie­te­noasă cu mediul.
Printre vorbitori, s-au numărat spe­cialiști din Spania, Norvegia, Suedia sau Polonia, fiecare aducând informații noi sau împărtășind din experiența proprie, in domeniile specifice de expertiză”, a declarat Adrian David.
Adrian David a fost invitat ca speaker în cadrul panelului “Oncologie”, alături de specialiști în domeniu de la Insti­tutele Oncologice din București, Cluj sau Timișoara, dar și invitați speciali din șară și din Polonia.
„La acest eveniment a fost pre­zen­tată situația bolilor oncologice în județul Hunedoara, problemele cu care se confrunta pacienții noștri atât in spi­ta­lele din județ cât și in clinicile din țară, despre creșterea resurselor și intro­du­cerea tratamentelor inovative, cu scopul de a salva vieți și a creste spe­ranța de viață a supraviețuitorilor. Planul Național de Combatere a cancerului este un document complex, menit să schimbe fundamental modul în care este prevenită, depistată și tratată boa­la oncologică. Introducerea trata­men­te­lor inovative, modalități de “early de­tection” și îmbunătățirea îngrijirilor pa­liative sunt elemente cheie”, a spus Adrian David, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.