Comunitate

90 de lucrări de specialitate, înscrise la SESAM 2021

Magdalena Şerban

Cu toate că restricţiile impuse de pan­de­mie şi-au pierdut din puteri, cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Internaţional pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (SESAM), eveniment marcant, organizat de INCD INSEMEX cu suportul şi cooperarea Uni­ver­sităţii din Petroşani şi a Inspecţiei Muncii, sub auspiciile Ministerului Cercetării, Ino­vării şi Digitalizării, rămâne să aibă loc ex­clusiv online.

Fără graniţe
Data de desfăşurare a fost stabilită pen­tru 18 octombrie 2021. Participanţii au pu­tut să transmită, în vederea înscrierii, lu­cră­rile de cercetare ştiinţifică până la data de 1 iunie (abstractul) respectiv pot până la 15 iulie să înainteze documentul integral. Cos­tul de înscriere a însemnat de 60 de euro/ lucrare.
„Înfiinţarea institutului nostru a fost de­terminată cu precădere de necesitatea re­zol­vării problemelor de tehnică a se­curităţii în industria minieră din România. Sunt convins că întâlnirea (chiar dacă e una online) a au­to­rităţilor statului, a cerce­tă­to­rilor şi spe­cia­liştilor în diverse domenii şi subdomenii di­recte securităţii şi sănătăţii în muncă sau co­nexe acesteia, cu prilejul aces­tui eveniment ştiinţific, va fi un pas înainte în soluţionarea unor obstacole cu care se confruntă toţi fac­torii implicaţi în ac­tivitatea de SSM din în­trea­ga lume. Ma­nifestarea este organi­zată din doi în doi ani, vizând promo­va­rea şi pre­zen­tarea rezu­l­ta­telor cerce­tă­rilor, cu­noaş­­terea celor mai noi realizări pe seg­mentul diverselor teme sta­bilite, men­ţi­ne­rea contactului şi integrarea spe­cia­liştilor români în activităţile comuni­tăţii ştiinţifice internaţionale, dar şi creş­­te­rea capacităţii de a oferi soluţii ori­ginale, identificarea şi prezen­ta­rea proiectelor de co­laborare în domeniile abordate. Deoa­re­ce accidentele costă foarte scump, uneori implicând chiar pierderea de vieţi, toată lumea are interesul de a menţine oamenii din câmpul muncii în condiţii sigure şi să­nă­toase. Pentru ediţia din acest an au fost înscrise 90 de articole de specialitate, ce se află în proces de recenzie. Le urez suc­ces tuturor celor care vor striga prezent, par­ti­ciparea fiind nu doar una de nivel na­ţio­nal, ci internaţional. Avem înscrişi din ţări ca Ucraina, Bulgaria, Rusia, Italia, Polonia, Germania etc“, a afirmat dr. ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedinte al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.