Comunitate

75 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Petroşani. Moment festiv, cu invitaţi de excepţie

Magdalena Șerban
Dezvoltarea în Valea Jiului, o zonă cu rădăcini miniere, a unei instituții de învățământ superior care în timp și-a câștigat prestigiul național și interna­țional, ajungând un pol de pregătire a specialiștilor, a fost apreciată vineri, în cadrul unui eveniment dedicat împli­ni­rii de către Universitatea din Petroșani a 75 de ani de existență, de elite ale mediului academic atât din România cât și din alte țări europene, miniștri, secretari de stat, parlamentari, auto­rități publice locale și județene, foști studenți și diverși invitați.

O vârstă care arată tradiție, împlinire, dar mai ales prezent și viitor
După expunerea unui istoric al univer­sității, cel care o conduce cu succes de ani buni, fiind totodată al 10-lea rector, deci aflându-se sub semnul excelenței, fost student și șef de promoție la Petroșani, prof.univ.dr. Sorin Mihai Radu, a subliniat în alocuțiunea sa importanța celor 3 facultăți care funcționează la ora actuală în cadrul UPET, cuprinzând 22 de specializări la învățământul de licență, tot atâtea la cel de masterat (limba ro­mână, limba engleză) și patru la doctorat. „Institutul de Mine a beneficiat încă de la înființare de un corp profesoral de ex­cep­ție, alcătuit din cadre didactice detașate de la București și Timișoara, cu studii universitare și de doctorat făcute în perioada interbelică, în Occident, dar care, în condițiile politice de atunci au fost exilate și marginalizate la Petroșani. Aceștia au avut o foarte bună pregătire științifică, dar și o probitate morală exem­plară, astfel că ei nu s-au coborât la nivelul primilor studenți ai institutului, ci i-au ridicat pe ei la nivelul lor, pregătind specialiști cu recunoaștere națională și mondială. Ca urmare, prestigiul institu­tului a fost imens, fiind un model de referință pentru învățământul superior din România. (…) Tineri de pe întreg cu­prinsul țării, dar și din peste 20 de state de pe 4 continente au absolvit cursurile la Petroșani, fiind recunoscuți ca spe­cialiști în toate domeniile și ramurile în care și-au desfășurat activitatea, nu­mărul lor fiind de peste 40.000. Lor li se mai adaugă peste 1.000 de titluri de doctori, sub îndrumarea a 60 de con­ducători științifici. Acum, la 75 de ani de la înființare, universitatea desfășoară un învățământ modern, diversificat și adap­tat permanent la cerințele mediului so­cio-economic, fiind o instituție de avan­gardă pentru această regiune, dar și pentru România. (…) Din 2020, universi­tatea este una europeană, la acea vreme fiind printre cele zece universități românești cu acest onorant titlu. Apar­tenența la EURECA PRO înseamnă acce­sul la studii europene, posibilitatea studenților noștri de a învăța minimum un an în universități de prestigiu din Germania, Austria, Spania, Polonia, Grecia, Franța sau Belgia, perfecțio­na­rea cadrelor didactice la aceste univer­sități, dar și o mai bună cunoaștere a universității noastre de către partenerii europeni. (…) Continuăm dezvoltarea bazei materiale a universității în special prin implementarea de proiecte euro­pene și naționale, în așa fel încât stu­denții noștri să fie cel puțin la nivelul celor din alte universități românești, dar și europene. (…) Studenții noștri se re­găsesc pe toate cele cinci continente, au făcut și fac o imagine deosebit de bună școlii pe care au absolvit-o. (…) Anul trecut, de exemplu, 220 au beneficiat de burse Erasmus+, peste 60 venind ca studenți la universitatea noastră din universități europene. (…) Mulțumesc tuturor celor care au pus umărul și do­resc să-i asigur de întreaga mea consi­derație”, a transmis prof. univ. dr. ing. Radu Sorin, rectorul Universităţii din Petroşani.

Etalon
„Este o mândrie pentru noi să avem în județul Hunedoara, în Valea Jiului, o instituție de învățământ superior care a reușit să-și dezvolte continuu oferta academică și să se mențină la un nivel înalt în rândul universităților cu profil tehnic și economic. Universitatea din Petroșani este motorul de dezvoltare al acestei zone, este deja un pol educa­țional cu rol determinant în formarea specialiștilor de care are nevoie eco­nomia locală aflată acum în plină trans­formare. Apreciez în mod deosebit faptul că Universitatea derulează parte­ne­riate interne și externe cu rezultate foarte bune și că specialiștii de aici au avut un cuvânt de spus în realizarea strategiei pentru Valea Jiului și a Planului Teritorial pentru Tranziția Justă. Sunt bucuros că la Petroșani vin să învețe studenți din mai multe țări ale lumii, care vor să devină specialiști în diferite do­menii de activitate. Asigur conducerea Universității, corpul profesoral și stu­denții de tot sprijinul nostru în activitatea pe care o desfășoară. Experiența acu­mulată de specialiștii universității ne este utilă în realizarea proiectelor și progra­melor care au ca scop dezvol­tarea Văii Jiului și a județului Hunedoara. Doresc Universității din Petroșani ani mulți de acum înainte, cu rezultate academice pe măsură. La mulți ani cadrelor universitare și studenților de la Petroșani”, a subliniat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, prezent la mani­festare. Natalia Elena Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, le-a mulțumit rectorilor, cadrelor didactice și studenților pentru contri­buția la realizarea Legii Învățământului Universitar, aducând în atenție cele două programe de susținere a tinerilor și familiilor tinere – Student Invest și Family Start. „Prezența elitei mediului academic universitar din România, miniștri, secre­tari de stat, parlamentari, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, primari, demonstrează respect pentru cadrele didactice ale acestei universități la ceas aniversar. Felicitări domnului rector al Universității din Petroșani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, pentru activitatea sa remarcabilă și pentru devotamentul său față de educație și comunitatea academică. Felicitări tuturor profesorilor, studenților, absolvenților și personalului care au făcut posibil acest succes”, a afirmat aceasta. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a punctat două trăsături definitorii pentru UPET și a amintit de cartea Oameni și cărbuni, de Geo Bogza. ,,Sunt două cuvinte care definesc această frumoasă reuniune: meritocrație și speranță. Dacă mă refer la primul, suntem într-o instituție aca­demică și aici, cei mai buni câștigă. Aceasta este esența meritocrației. (…) Speranța. Noi contăm pe dumneavoas­tră”, a spus ministrul. De asemenea, au mai adresat un salut special prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv – secretar de stat Învățământ superior (a expus mesajul ministrului Educației – Ligia Deca), Andrei Alexandru – secretar de stat Minis­terul Cercetării, Inovării și Digita­lizării, Sorin Cîmpeanu – fostul ministru al Educației. Reprezentanții celor mai importante consorții ale învățământului superior românesc au înmânat rec­torului Universității din Petroșani pla­chete, diplome și distincții. Totodată, partenerii din cadrul unor universități prestigioase din Europa (Polonia, Germania, Ungaria) au felicitat reușitele universității din Valea Jiului.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura