Comunitate

Magdalena Șerban

Chiar dacă nu sunt aducătoare de bucurii, capelele sunt atât de necesare atunci când cineva drag pleacă din lumea aceasta.
Unii primari le ocolesc, nealocând bani pentru asemenea obiective, mai cu seamă că astfel de investiții se fac din bugetul propriu, însemnând un efort financiar consistent. Așa că, din păcate, comunitățile respective nu au posi­bi­li­ta­tea să beneficieze de o astfel de facili­tate, fiind condamnate la stagnare. Însă la polul opus sunt acei edili care vor să ofere condiții moderne, decente și ci­vi­lizate, în conformitate cu cerințele ac­tua­le. La Geoagiu, de exemplu.

Moartea nu întreabă dacă ești pregătit. Un ajutor binevenit
„După cum e firesc, vrem ca oamenii să dispună de un spațiu optim pentru des­fășurarea serviciilor funerare, po­tri­vit normelor în vigoare. Terenul pe care se va poziționa clădirea ce va deservi ca și capelă este situat în satul Gelmar, mai exact pe Strada Baltă. Suprafața e de 1169,00 mp. Am prevăzut și a­me­na­ja­rea incintei, prin dotarea cu locuri de parcare, spații verzi și construire îm­prej­mu­ire. Proiectul are o valoare de 727 585,25 lei, iar termenul de finalizare e 15 sep­tem­brie 2024. Va fi o capelă standard, cu două locuri, și vrem să venim în sprijinul celor care se află într-un moment cu totul trist al vieții. Încet, încet, oamenii pot observa că e cu mult mai simplu și mai comod să faci priveghiul la capelă, nu acasă, cum era demult. Pe lângă fap­tul că e agitație, unul vine altul pleacă, se face deranj și curățenia e greoaie, iar după pierderea suferită numai de asta nu mai ai putere, plus că nu ai condițiile oferite de o locație special amenajată. Mai avem o capelă în localitatea prin­cipală, dar mai vizăm una și în Geoagiu-Băi. Deocamdată, vrem să finalizăm ce am început și treptat, cu răbdare și or­ganizare, mai facem. Ideea noastră e să oferim aceleași facilități tuturor, indi­fe­rent că locuiesc în stațiune, la Gelmar sau oriunde în raza noastră admini­s­tra­tiv-teritorială. Toți sunt cetățenii ora­șului Geoagiu. Și indiferent de cult. Omul trebuie ajutat la greu, nu izgonit. Nu e ușor, efortul de ordinul material fiind însemnat, dar fără sudoare și sacrificii nu prea poți înainta”, a punctat edilul lo­cal din Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto).
Mai trebuie precizat că demersurile in­ves­tiționale de aici nu sunt puține, prin­tre cele aflate la linia de finalizare re­gă­sin­du-se și terenul de sport din Geoagiu-Băi, dezvoltat prin PNDR și în­sem­nând rea­bi­li­ta­re și adap­ta­re la ne­vo­i­le ac­tu­a­le şi la stan­dar­­dele de ca­li­tate.