Gura lumii

nȘușotesc zvonerii prin zonă că o duduie s-a îndrăgostit tare de tot de un tinerel din instituție și acum face totul ca să-l câștige pe acesta. Femeia și-a schimbat în primul rând întreaga gardero­ba și pentru asta a cheltuit foarte mulți bani, susțin gurile rele. Apoi, respectiva s-a dus mai des pe la sa­loanele de înfrumuse­țare și, parcă a întinerit pe zi ce trece. Zvonerii povestesc pe la colțuri că duduia noastră că va reuși să-i cucereas­că inima frumosului, dar cârcotașii nu prea îi dau șanse mari.

nSpun cârcotașii pe la colțuri că un per­sonaj care lucrează într-o instituție de stat mai mult e pe la ca­fenelele din apropie­rea sediului și la spazir cu o bună prietenă. Cât e ziua de lungă, tinerelul nostru are gândul doar la plimbat și bârfit, motiv pentru care datoria nu și-o face. Zvonerii au aflat că respectivul se ba­zează pe o pilă mare, pe o prietenă care are un iubit cu funcție im­portantă. Și atunci, pe banii noștri, respecti­vul zburdă cât e ziua de lungă, iar pe docu­mentele de pe biroul său se așterne praful. Probabil că nici cele mai mari pile ale aces­tuia nu o mai pot ține pe post, având în ve­dere că și-a atras ne­mulțumirea colegilor săi.