1 DECEMBRIE – ZIUA ÎN CARE INIMILE ROMÂNILOR BAT ÎN ACELAȘI RITM NAȚIONAL

Omagiem la 1 Decembrie, în fiecare an, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia care a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român. în urmă cu 104 ani.
Unitatea de cuget, de simţire şi de acţiune a fost temelia acelor fapte mari ale istoriei noastre. Aspiraţiile noastre naţionale s-au exprimat me­reu de-a lungul istoriei în lupta pentru neatâr­nare şi integritatea teritorială a ţării.
Dar, mai presus de orice, amintirea acelei zile măreţe de 1 Decembrie 1918 ne uneşte şi ne învaţă ce în­seamnă coeziunea sufletească a na­ţiunii, ce rol uriaş are, dincolo de opinii personale, unitatea de fapte a clasei politice. Ne arată de asemenea ce înseamnă să te pui în slujba intereselor majore ale ţării, în perioadele de mare cumpănă ale istoriei.
1 Decembrie 1918 semnifică, toto­dată, încununarea acestui proces istoric. Și cu acest prilej trebuie să ne plecăm frunţile cu pioşenie şi evlavie în faţa înaintaşilor noştri martirizaţi din toate provinciile româneşti.
1 Decembrie rămâne sărbătoarea naţională a tuturor românilor. Trebuie să fim mândri de originea noastră, de limba și identitatea noastră, de cultura şi obiceiurile pe care le-am moștenit de la înaintași, de valorile noastre pe care suntem datori să le transmitem gene­ra­țiilor viitoare. Toate acestea trebuie să ne unească și să ne facă mai puternici.
Ziua naţională reprezintă de ase­menea nu numai împlinirea aspiraţiilor înaintaşilor, dar şi credinţa că stă în noi înşine puterea de a transforma în realitate aceste aspiraţii într-o Româ­nie modernă, a democraţiei, a siguran­ţei sociale şi a bunăstării.

La mulți ani celor cu România în suflet!
La mulți ani celor ce simt românește!

 

Gl. de brigadă (r) Viorel Sălan
Deputat al Partidului Social Democrat