ActualitateComunitate

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Județeană „Ovid Densu­sianu” Hunedoara – Deva, cu spr­i­jinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Cultură și Artă din județul Hunedoara, a or­ganizat un eveni­ment cultural-li­te­rar cu o înaltă încărcătură pa­triotică, sub genericul „Limba română este patria mea”, bine­cu­noscutele cuvinte ale lui Nichita Stănescu.

În toate comunitățile
„Manifestarea este dedicată Zilei Limbii Române, sărbătoare de suflet a românilor, a tuturor celor peste 25 de milioane de vorbitori de limbă română din lumea în­treagă. În expu­nerea de motive a Legii nr. 53/2013 prin care s-a instituit ziua de 31 august ca Zi a Limbii Române se aduc argumente extrem de pertinente și foar­te actuale azi pentru a justifica fap­tul că limba noastră românească trebuie să aibă o zi a ei prin care să fie sărbătorită așa cum merită: ((impor­tanța limbii ro­mâne nu trebuie margi­nalizată de ten­dințele actuale către globalizare, de­oa­rece limba română reprezintă fun­da­mentul identității naționale, un punct deosebit de im­por­tant pentru con­solidarea unei societăți puternice și unite)). După ce, în anul 1990 Ziua Limbii Române a fost sărbătorită la Chișinău la 31 au­gust, în atmosfera plină de însuflețire a afirmării conști­in­ței naționale a ro­mânilor dintre Prut și Nistru, această zi a fost serbată și în România și în toate comunitățile ro­mânești din lume. Desigur, limba ro­mână nu se serbează, nu se omagiază doar într-o singură zi, limba noastră are nevoie de dragostea, de respectul și prețu­irea celor care o vorbesc, are nevoie de apărare în condițiile în care expri­marea neîngrijită este, din păcate, atât de frecventă. Manifes­ta­rea noas­tră este un semn de dragoste față de aceas­tă limbă dulce și fru­moasă, limba în care mamele ne-au șoptit pri­mele cuvinte, limba în care am citit basmele copilăriei, limba în care ne-am făcut studiile, limba în care ne ex­primăm bucuria și tristețea, lim­ba în care ne rugăm în străvechile biserici românești”, spune Sebastian Bara, ma­nagerul Bibliotecii Județene.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura