Comunitate

Zam: Sprijin pentru consumatorii vulnerabili

Magdalena Șerban

Legea consumatorului vulnerabil a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie, iar po­trivit prevederilor, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru în­călzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. La Zam, au fost înaintate cereri în acest sens, însă cei care nu au apucat să le depună o pot face, însă nu pot beneficia de sprijin retroactiv. Perioada vizată este cea a sezonului rece, mai exact până în 31 martie 2022.

Vremuri de încercare
„Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă și doar pentru o fracțiune din pe­ri­oa­dă completă stabilită în baza re­gle­men­tărilor, în funcție de data depunerii do­cu­men­tației. Deci cei în cauză încă mai au această posibilitate, singura mențiune fiind că nu mai pot primi nimic din urmă. Dar mă­car sunt sprijiniți până la finele lunii martie. De asemenea, mai aduc la cunoștiință că potrivit prevederilor Legii nr.226/2021 pri­vind stabilirea măsurilor de protecție so­cială, începând cu acest an, se acordă, ca for­mă suplimentară de susținere a per­soa­nelor vulnerabile, suplimentul pentru ener­gie. Se primește lunar, inclusiv în intervalul sezonului rece, în sumă fixă și în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei/lună pentru con­su­mul de energie termică și 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. Scopul demersului e de a acoperi integral sau o parte din cheltuielile cu ilu­mi­natul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în gospodărie și asigurarea continuității în alimentare a e­chi­pamentelor electrice de care depinde via­ța persoanelor, din motive de sănătate. Per­sonal, cred că toate aceste mici mo­di­fi­cări ale vechii legislații constituie o actua­li­zare la nevoile populației. An greu, cu pan­de­mie încă activă, 2021 înseamnă și bani dră­muiți cu dificultate. Unii au rămas fără loc de muncă, alții au venituri foarte mici sau tră­iesc din ajutorul de șomaj sau cel social, alții au pensii mici, deci lumea se confruntă cu multe neajunsuri. Sănătate și optimism să avem“, a afirmat Sorin Nistor (foto), primarul din Zam. De precizat că pentru a fi acordată subvenția, persoanele nu trebuie să aibă în pro­prietate mai mult de o locuință, să nu de­țină autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani sau mai mult de un autoturism/mo­to­ci­cleta cu o vechime mai mare de 10 ani, să nu aibă mai mult de 1000 m² teren intravilan sau 2 ha teren extravilan și nici depozite ban­care mai mari de 3.000 lei.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.