Comunitate

Vorța și încercările din 2023

Magdalena Șerban

Vorța se numără printre comunele care practică aceeași grilă de im­pozitare și în 2023, cu toate că prețurile s-au dus în sus. Anul acesta se va dovedi unul darnic din punct de vedere investițional, dar de cotitură în ce privește alocările bugetare.

 

Speră într-o rectificare

„Nu am umblat la taxe în sensul de majorare. A trebuit doar să respectăm ceea ce ne cere legea, mai exact Codul Fiscal, și anume să le actualizăm la rata inflației. Cu încasările pentru anul pre­cedent stăm bine. Oamenii plătesc, nu trebuie să tragem de ei să-și facă da­toria de cetățeni. Pentru 2023 pot achita la primărie sau prin virament prin Trezorerie. Au, la fel ca și în trecut, o
reducere de 10 procente dacă plă­tesc integral până la 31 martie. Ne dorim să implementăm și metoda online, prin platforma ghiseul.ro, astfel ca cei aflați la depărtare să poată să-și onoreze obligațiile fără să se deplaseze la Vorța sau să mai fie puși în situația de a-i ruga pe alții să o facă pentru ei. (…) Bugetul ne este la fel ca și cel din 2022, iar în con­textul acesta, funcțio­narea e asi­gu­rată până în octombrie. Dacă vor mai fi rectificări, sperăm să ne echilibrăm și să putem activa fără probleme. În func­ție de ce cofinanțări vom avea de asi­gu­rat la programele investiționale acce­sate și câștigate va trebui să con­trac­tăm un credit bancar. Trebuie să ne des­curcăm, cumva. Proiectul pentru Cen­trul Comunitar Integrat a fost de­cla­rat eligibil și aștep­tăm semnarea con­tractului (pe fonduri europene), pen­tru stațiile electrice de încărcare am semnat contractul (pe fon­duri de mediu) plus așteptăm pen­tru cel de su­praveghere video (bani de la UE) și să vedem ce facem cu ((Anghel Saligny)). Prin Planul Național de Redresare și Re­ziliență (PNRR) vom depune, în cu­rând, un proiect pentru dotarea școlii cu mobilier și sistem inteligent (cal­cu­la­toare, table interac­tive, etc). Avem o școală cu clasele I-VIII la Visca. Tot prin PNRR am depus reabilitarea sediului primăriei, pentru eficientizare ener­ge­tică. Nu știm ce valoare va fi eligibilă și dacă intrăm la fi­nan­țare. Am depus doar cererea de fi­nanțare, în primă fază”, a anunțat primarul din Vorța, Emil Radu Bureană (foto).