ActualitateFlash

Vor să introducă serviciul militar obligatoriu în România

Serviciul militar ar putea deveni obli­ga­toriu pentru bărbații din România, în caz de război. Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, susține că românii au dreptul și obli­gația, prin Constituție, să lupte pen­tru apărarea țării, în cazul unui conflict.

Amenințarea războaielor
Serviciul militar în România este vo­luntar, bazat pe soldați de carieră, însă armata nu are suficiente resurse pentru a face față unui eventual conflict. De acest lucru s-au îngrijit și se îngrijesc politicienii români, de 30 de ani încoace. Războiul din Ucraina și amenințarea extinderii conflictului pune probleme serioase autorităților, iar acum conflictul din Gaza și Israel. Unii vorbesc despre serviciul militar obligatoriu menit să ducă la extinderea bazei de rezerviști apți în caz de nevoie. În acest context, mi­nistrul Apărării, Angel Tîlvăr face apel la Cons­ti­tuție. El spune că toți românii au dreptul, dar și obligația, de a-și apăra țara în caz de necesitate. Este greu de spus, însă, câți români chiar cred în acest lucru și ar da curs unui apel la mobilizare din partea politicienilor. Cu atât mai mult cu cât, în ciuda a ceea ce spune Constituția, aceș­tia lucrează mai ales în propriul interes, iar nu al majorității. Angel Tîlvăr a dat răs­puns unei întrebări venite din partea unui deputat, Dumitru Viorel Focșa. Acesta a dorit să știe dacă va fi reintrodus serviciul militar obligatoriu. În prezent, armata caută soluții pentru a crește numărul militarilor activi. Însă, în ciuda ofertelor, puțini tineri sunt inte­re­sați de o carieră sub arme. Ministrul Apă­rării spune că o decizie de suspendare pentru serviciul militar obligatoriu func­țio­nează doar pe timp de pace. În caz de război, Ministerul Apărării nu exclude chemarea la arme a tuturor bărbaților încorporabili.

Doar pe timp de pace
„Preluând modelul juridic al unor țări membre ale Organizației Tratatului Atlan­ticului de Nord, România a sus­pen­dat, începând cu anul 2007, serviciul mi­litar obligatoriu pe timp de pace, fiind pre­văzută posibilitatea chemării sub arme, pe timpul stării de asediu, la mo­bi­lizare sau la război, a cetățenilor bărbați, care îndeplinesc criteriile de recrutare – încorporare”, a arătat Angel Tîlvăr. Po­trivit spuselor sale, suspendarea sta­giu­lui militar obligatoriu funcționează doar pe timp de pace. În cazul unui război, românii ar urma să efectueze serviciul mi­litar obligatoriu. „Suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu nu excedează prevederilor art. 55 din Constituție, republicată, potrivit cărora ce­tățenii au dreptul și obligația să apere România, îndeplinirea îndatoririlor mili­tare urmând a fi stabilite prin lege or­ganiză”, se arată în documentul semnat de Angel Tîlvăr.

MApN vrea să modifice legea
Angel Tîlvăr susține că MApN propune modificare a legii 446/2006, prin intro­du­cerea unei noi categorii de militar, soldat/gradat voluntar în termen. În prezent, voluntarii pot avea doar statut de personal militar în rezervă, distinct față soldații și gradații profesioniști în activitate. Rezerviștii trebuie să fie prezenți în unitatea la care sunt arondați doar în perioadele de instruire și de în­de­plinire a misiunilor. În afara acestor peri­oade de activitate, ei sunt plătiți cu un pro­cent din solda de funcție. Conform da­telor oficiale, armata română are 67.000 de militari activi și aproximativ 50.000 de rezerviști. Este o armată destul de mică, raportat la o populație de 18 milioane de locuitori. În schimb, pen­tru serviciul militar (fit for service), pot fi atrași în jur de 7.8 milioane de bărbați. (A.N)